Logg inn med din bruker


Er du ansatt i en medlemsbedrift?

Alle ansatte som er meldt inn i medlemsregisteret har egen bruker. Brukernavn er e-postadressen og passord fås tilsendt ved førstegangs pålogging ved å bruke glemt-passord-funksjonen.

Det er kun daglig leder i bedriften som kan melde inn/ut ansatte i medlemsportalen samt gi tilgang ved å registrere mailadressen på nettsiden. Daglig leder kan gi en annen person i bedriften den samme tilgangen ved å sende en mail til post@arkitektbedriftene.no

Ikke medlem ennå?

Les mer og send søknad her