Anette Søby Bakker

Juridisk sjefsrådgiver Send e-post | Telefon: 22 93 15 07

Andre i administrasjonen

Les mer

Egil Skavang Administrerende direktør

Les mer

Maria Skavhaug Økonomisjef / forsikringsansvarlig

Les mer

Ingela Nylén Kontorleder

Les mer

Mathias Haugland Juridisk rådgiver

Les mer

Janeche Bull Borander Utviklingssjef

Les mer

Bo Gleditsch Kommunikasjonssjef

Les mer

Christian Hofmeier Kvalitetsrådgiver

Les mer

Kjetil Ormestad Eid IT-ansvarlig