Arkitektbedriftenes tre nye satsninger

Fremtidens arkitektmarked, fremtidens arkitektbedrift og arkitektur skaper verdi er de tre hovedarbeidsområdene for Arkitektbedriftene fremover.

«Den nye strategiske planen gir retning for hele arkitektbransjen fremover. Vi må forholde oss til endringer i etterspørselen fra kundene, forsterke og profesjonalisere hver enkelt bedrift, og dessuten kunne vise hvordan god bruk av arkitekt skaper økt verdi for kunden,» sier administrerende direktør Egil Skavang i Arkitektbedriftene i Norge.

Arkitektbedriftene i Norge har nå lagt en ny strategisk plan for de neste fire årene. Foreningen organiserer nesten 600 norske arkitektkontor med over 4400 ansatte over hele landet. Arkitekter gir form til landskap, bygg og interiør for private og offentlige utbyggere.

Bred prosess
Den nye planen for 2017-20 ble presentert på Næringskonferansen til Arkitektbedriftene 8. juni. Arbeidet med planen har pågått over seks måneder i et tett samarbeid mellom styre og administrasjon. Kommunikasjonsbyrået Zynk har bistått i prosessen og blant annet gjennomført en omdømmeanalyse med intervjuer av toneangivende personer om både arkitektbransjen og foreningen.

I arbeidet er det blitt avdekket en rekke utfordringer for bransjen. De tre veivalgene skal gripe fatt i disse.

Samfunnsrolle
Det første arbeidsfeltet fremover er prosjektet Arkitektur skaper verdi. Prosjektet skal, etter dansk modell, dokumentere de verdien arkitektur skaper på en mer systematisk måte overfor byggherrer, myndigheter og samfunnet. Først og fremst skal det bygges opp en eksempelsamling og lages et verktøy for å identifisere og styre etter verdimål. Dette er hele byggenæringens viktigste leveranse. «Arkitektur og arkitekter må i større grad være en del av strategien for så vel brukere som byggherrer,» sier Skavang.

Posisjon
Den andre satsningen er rettet mot at krevende anbuds- og konkurranseregime, nye roller og oppgaver, og hvordan marked og rammebetingelser er i endring. Arkitektbedriftene vil svare med å være i forkant, gjøre gode analyser og påvirke byggeprosesser og rammevilkår. Målet er at arkitektene skal ha en sentral posisjon i utviklingen av byggenæringen. «Arkitektbransjen må i sterkere grad utnyttes som en viktig faktor for byggenæringens verdiskapning og kostnadseffektive produksjon,» sier Skavang.

Profesjon
Det tredje arbeidsfeltet for Arkitektbedriftene vil være å fortsatt lede utvikling av kvalitetssystem, kurs, forsikringer, bedriftshåndboken, juridisk rådgivning og annet kontorlederne trenger for å utvikle sin virksomhet. I tillegg vil vi gi medlemmene råd om forretningsutvikling ut fra markedsutviklingen og endringene i byggeprosessene. Norske arkitekter skal være i forkant. «Arkitektkontor landet over må ha rom for utvikling og innovasjon som de får rimelig betalt for, slik at de utvikler landet og har god lønnsomhet," sier Skavang.

Den nye omdømmeundersøkelsen og planen ble presentert på Næringskonferansen 8. juni.

Skavang vil utover høsten reise til de store byene for å snakke med medlemmene om deres utfordringer, og hvordan vi kan hjelpe i et krevende marked.

Se presentasjon av arkitektbransjens omdømme fra Zynk her
Se presentasjon av Arkitektbedriftenes nye strategi her

Se linkene til alle filmene fra Næringskonferansen her.

Relaterte saker


Mest leste saker