Arkitektkontoret Ingrid Ulving Gjørven AS


arkiug@online.no
92657244
Besøk: Otto Valstadsvei 93
Post: Otto Valstadsvei 93, 1395 Hvalstad
Medlemsnr.: 100206
Org.nr.: 971093390
Antall arkitekter: 1
Antall ansatte: 1
Daglig leders korrekte navn er Ingrid Gjørven Ulving
Sentral godkjenning: Ja
Les godkjenningsbevis
Sist oppdatert: 5/13/2019

Erfaringsområder

  • Arealplanlegging
  • Interiørarkitektur
  • Arkitektur
  • Utredning / programmering

Referanser

Brusetkollen Skole, Asker

Tildelt Byggeskikkprisen i Asker
1998

Hofstad Barneskole, Asker
Rehabilitering


Mellomnes Skole, Asker
Tilbygg 1500 m2 og rehabilitering.
Nominert til byggeskikkpris Asker

Villa Alsaker, Konglungen
Asker

Omregulering av tomt og prosjekt med 4 eneboliger

Nordengveien, Asker.


Gaular Sparebank,
Gaular Kommune


Villa Dahl i Vestveien, Lilleaker, Oslo 2006

Linden Steinerbarnehage,Hoffsveien i Oslo.2010 I samarbeid med Sivilarkitekt Jan Arve Andersen, Asker

Diverse eneboliger tilpasset voksne og barn med funksjonshemninger.

Diverse eneboliger og tilbygg i Asker, Bærum, Oslo og Sørum Kommune

Asker Jeger og Fiskeforening: Leirdueskytebane, Olledalen og Utkast til Settefiskanlegg i Svartdalen, Asker.

Nye eneboliger i Asker 2016-2018

Se andre arkitektkontorer

Fylke:


Arconsult Ove Bøe A/S (4 bilder)
Arkitektkontoret Ingrid Ulving Gjørven AS (2 bilder)
ASPLAN VIAK AS, SANDVIKA (4 bilder)
Boxs Arkitektstudio AS (8 bilder)
Indigo Arkitekter As (3 bilder)
Jones Arkitekter AS (4 bilder)
Planforum Arkitekter AS (8 bilder)
Vindveggen Arkitekter AS (3 bilder)
sted helhet arkitektur - shark.as (5 bilder)
Terje Grønmo Arkitekter AS (3 bilder)
Frost Arkitekter AS (5 bilder)
THA Arkitekter AS (5 bilder)
LINK arkitektur AS (8 bilder)
A38 arkitekter as (6 bilder)
Norconsult AS, Sandvika (8 bilder)
Aplan Andersen (7 bilder)