Arkitektur skaper verdi

Prosjektet Arkitektur skaper verdi synliggjør arkitekturens samfunnsrelevans og arkitekters bidrag til verdiskapning. Målet er å formidle de sosiale, miljømessige, og økonomiske verdiene god arkitektur skaper for oppdragsgiver, bruker og samfunn.

VERDIasv

Nettsiden arkitekturskaperverdi.no viser eksempler på norsk arkitektur som på forskjellige måter bidrar til verdiskapning for land, kommuner, steder, bedrifter og enkeltmennesker. 

Forbildene er hentet fra hele Norge og viser hvordan utforming av bygninger, åpne plasser og byrom kan bidra til bedre økonomi, miljøbesparelser og økt livskvalitet. Kort fortalt setter prosjektet ord på det som oppstår i kontakt mellom mennesker og de bygde omgivelsene. 

Når vi belyser arkitekturens verdi i eksempelsamlingen, tar vi utgangspunkt i FNs tredelte globale målsetting om sosial, miljømessig og økonomisk bærekraft.  

Bærekraftsprinsippet er ikke bare en internasjonal målsetting, men også et verktøy for å tenke verdibalanse når vi tar beslutninger og evaluerer prosjekter. 

Vår oppgave er ikke å bedømme enkeltprosjekters totale bærekraft, men å vise gode eksempler på  hvilke verdier god arkitektur er med å tilføre samfunnet.

 

Les mer om prosjektet her >>