Avtaleutvalget

Utvalget skal arbeide med oppgaver knyttet til avtalevilkår i forbindelse med utøvelse av privat arkitektpraksis og har følgende sammensetning:

 

  Lars Christensen, ABO Plan & Arkitektur AS leder
  Lise Ringheim, Origo Arkitektgruppe as nestleder
  Petter Kongsli, Kongsli Petter Sivilarkitekt MNAL, TEKNA medlem
  Petter Tenold, Holon Bergen AS medlem
  Odd Eilert Mjellem, Arkitektgruppen Cubus AS medlem
  Anette Søby Bakker, Arkitektbedriftene medlem
  Mathias Haugland, Arkitektbedriftene sekretær

Relaterte nyheter og arrangementer

Relevant innhold

Mandat

Mandat

Årsmeldinger

Årsmeldinger

Her finnes årsmeldinger fra Avtaleutvalget.

tannhjul

Lukket side for medlemmer av Avtaleutvalget