Betongelementprisen - meld inn kandidater nå!

Prisen utdeles som anerkjennelse for arkitektonisk og/eller talentfull anvendelse av betongelementer, og gis til den eller de som juryen mener har utmerket seg særlig.

For å stimulere til innovativ og estetisk bruk av betongelementer etablerte Betongelementforeningen, i samarbeid med Norske Arkitekters Landsforbund og Rådgivende Ingeniørers Forening, "Betongelementprisen" i 1987. Prisen utdeles som anerkjennelse for arkitektonisk og/eller talentfull anvendelse av betongelementer, og gis til den eller de som juryen mener har utmerket seg særlig. Bedømmelsen gjøres av en jury bestående av fire medlemmer, to av disse oppnevnes av Norske Arkitekters Landsforbund, ett medlem oppnevnes av Rådgivende Ingeniørers Forening og ett av Betongelementforeningen. Se mer om prisen her.

Betongelementprisen ble sist tildelt i 2015, da gikk prisen til DRDH Architects for Stormen i Bodø. Tildelingen fikk stor oppmerksomhet i media, både arkitektbedriften og betongelementleverandøren fikk god medieoppmerksomhet. Tildelingen ble gjennomført i Bodøs nye storstue, Stormen, med Bodøs ordfører som representant for byggherren. Det er ingen tvil om at tildelingen og rammene rundt dette ga positive effekter for alle involverte parter. Se presentasjon av Stormen her:

Juryen er avhengig av at arkitekter, rådgivere og andre i næringen melder inn aktuelle kandidater. For Betongelementprisen 2017 vil vi gjerne at aktuelle kandidater meldes inn før 30. juni 2017.

Dokumentasjon som bør følge med innmeldingen:

  • Relevante tegninger
  • Kortfattet beskrivelse av prosjektet
  • Representative bilder av prosjektet

Se prisens statutter her:

Materialet mailes til denne adressen med overskriften "Kandidat til betongelementprisen 2017".

Relaterte saker


Mest leste saker