Designing out Crime 2016

Årets konferanse fra Næringslivets sikkerhetsråd vil blant annet ta for seg sikring og trygghetsskapende løsninger i byrom. I flere byer går debatten om forurensning og miljøhensyn i sentrumsområdene. Kan dette kombineres med sikring og trygghet og samtidig uten at dette går på bekostning av trivsel og fremkommelighet for byens borgere og næringsdrivende? På konferansen vil vi se på både tekniske løsninger og bruk av risikoreduserende design for å oppnå dette.

Praktisk informasjon

Sted: Næringslivets Hus, Middelthuns gate, Oslo
Dato: 23. mai 2016
Tid: kl.07:00 - kl.14:00