Endringer i Bedriftshåndboken per 01.03.2016

Bedriftshåndboken oppgraderes gradvis med henblikk på ajourføring av nye regler og nye info'er. Bedriftshåndboken er et elektronisk oppslagsverk, men de enkelte info'er kan også skrives ut. Info'ene finnes på medlemssidene. Logg inn med brukernavn og passord.

Info nr. 000-00           Innholdsfortegnelse av 04.02.2016, erstatter samme info av 07.09.2015.

Info nr. 000-01           Stikkordsregister av 24.02.2016, erstatter samme info av 07.09.2015.

Info nr. 151-05           Arbeidsgiveravgift og skattetrekk av 18.02.2016, erstatter samme info av 19.02.2007.

Info nr. 180-01           Statens regulativ for reiser av 24.02.2016 erstatter samme info av 06.01.2015.

Info nr. 230-16           Beregning av faktiske arbeidsdager i 2016 av 04.02.2016. NY!

Relaterte saker


Mest leste saker