Endringer i Bedriftshåndboken per 01.11.2018

Bedriftshåndboken oppgraderes gradvis med henblikk på ajourføring av nye regler og nye info'er. Bedriftshåndboken er et elektronisk oppslagsverk, men de enkelte info'er kan også skrives ut. Info'ene finnes på medlemssidene. Logg inn med brukernavn og passord.

Info nr. 000-00           Innholdsfortegnelse av 01.11.2018, erstatter samme info av 03.10.2017.

Info nr. 000-01           Stikkordsregister av 01.11.2018, erstatter samme info av 03.10.2017.

Info nr. 004-01           Foretaksregisteret og arkitektene av 23.03.2018, erstatter samme info, av 25.07.2011

Gebyrsatsene fra Brønnøysundsregisteret er oppdatert.

Info nr. 180-01           Statens regulativ for reiser

Oppdatert mot ny avtale og nye satser pr. 22.06.2018

Info nr. 215-04           Ansettelsesavtale av 28.09.2018 erstatter samme info av 20.12.2016.

 Avsnitt om rekrutteringsklausul fjernet da dette kun er lov å avtale ved virksomhetsoverdragelse

Info nr. 215-23           Arbeidsavtale for praktikanter, av 14.02.18, erstatter samme info av 21.08.15.

 Oppsigelsestid endret for å være i tråd med arbeidsmiljøloven. Tilføyd avsnitt om prøvetid. Avtalens generelle del har blitt utvidet. Endring av struktur.

Info nr. 230-18           Beregning av faktiske arbeidsdager, av 06.11.2017. NY!

Info nr. 230-16 utgår.  

Info nr. 232-01           Tariffavtale mellom AiN og AFAG

Avtale av 2016 erstattet av ny avtale gjeldende fra 1. juli 2018

Info nr. 232-02           Tariffavtale mellom AiN og Parat

 Avtale av 2016 erstattet av ny avtale gjeldende fra 1. juli 2018

Info nr. 232-03           Tariffavtale mellom AIN og Naturviterne

Avtale av 2016 erstattet av ny avtale gjeldende fra 1. juli 2018

Info nr. 235-07           Foreldrepenger, av 05.07.2018, erstatter samme info av 06.01.2015.

Oppdatert etter lovendring om kvote forbeholdt hhv mor og far.

Info nr. 235-13           Foreldrepermisjon og foreldrepenger, veileder, av 05.07.2018 erstatter samme info av 06.01.2015.

Innarbeidet lovendring om kvote forbeholdt hhv mor og far.

Info nr. 541-02           Oppdragsbekreftelse, forslag, av 14.11.2017, erstatter samme info av 16.06.2011.

Tilpasset endringer gjennomført i de andre avtaleforslagene.

Oppdatert pkt. 3.3 om justering av honorar.                 

Info nr. 541-02E        Oppdragsbekreftelse, engelsk oversettelse, forslag, av 14.11.2017, erstatter samme info av 15.09.2010.

Oppdatert til å samsvare med info nr. 541-02

Info nr. 541-03           Oppdragsbekreftelse til forbruker, av 30.10.2018, erstatter samme info av 16.06.2011.

Oppdatert i samsvar med de andre avtalemalene. En del nytt om formater og rettigheter.

Info nr. 541-10           Avtaledokument for arkitekt/rådgivers prosjektering for forbruker, av 30.10.2018, erstatter samme info av 16.06.2011.

Oppdatert i samsvar med de andre avtalemalene. En del nytt om formater og rettigheter.

Info nr. 07-49             Byggeplassrutiner, av 07.12.2017 erstatter samme info av 13.04.2010.
Tilføyd informasjon om forsikring.

Info nr. 07-542           Skjema for varsling, forslag  NY!
Nytt skjema lagt ut 07.08.2018

Info nr. 800-02           Protokoll fra årsmøte i Arkitektbedriftene i Norge

Protokoll fra årsmøte 2018 erstatter protokoll fra årsmøte 2017. Lagt ut 01.11.2018

Info nr. 800-05           Protokoll fra årsmøte i Arkitektbedriftene i Norge Service

Protokoll fra årsmøte 2018 erstatter protokoll fra årsmøte 2017. Lagt ut 01.11.2018

Info nr. 235-09           Varsel om adopsjons- og foreldrepermisjon, av 01.11.2018, erstatter  samme info av 06.01.2015.

Oppdatert etter lovendring om kvote forbeholdt hhv mor og far.

Relaterte saker


Mest leste saker