Endringer i Bedriftshåndboken per 03.10.2017

Bedriftshåndboken oppgraderes gradvis med henblikk på ajourføring av nye regler og nye info'er. Bedriftshåndboken er et elektronisk oppslagsverk, men de enkelte info'er kan også skrives ut. Info'ene finnes på medlemssidene. Logg inn med brukernavn og passord.

Info nr. 000-00 Innholdsfortegnelse av 03.10.2017, erstatter samme info av 21.12.2016.

Info nr. 000-01 Stikkordsregister av 03.10.2017, erstatter samme info av 21.12.2016.

Info nr. 180-01 Statens regulativ for reiser av 02.01.2017, erstatter samme info av 24.02.2016.
Nye satser for dekning av utgifter til reise og kost.

Info nr. 200-03 Arbeidsgivers plikt til å arbeide for likestilling av 16.03.2017, erstatter samme info av 22.08.2006

Info nr. 215-04E Ansettelsesavtale, Engelsk utgave, Contract of Employment av 20.12.2016, erstatter samme info 19.07.2011.
Ny oversatt versjon etter endringer i den norske ansettelsesavtalen 215-04.

Info nr. 215-05E Tidsbegrens.arb.avtale, Engelsk utgave, Temporary Employment Contract av 20.12.2016, erstatter samme info av 01.12.2007.
Ny oversatt versjon etter endringer i den norske ansettelsesavtalen 215-05.

Info nr. 215-25 Oppsigelse i prøvetiden, Arkitektbedriftenes forslag av 22.05.2017 erstatter samme info av 26.07.2011. 
Lagt til avsnitt om rett til å stå i stilling der retten gir samtykke.

Info nr. 230-17 Beregning av faktiske arbeidsdager i 2017 av 02.01.2017 NY!

Info nr. 541-06 Avtaledokument for NS 8401, forslag av 03.10.2017, erstatter samme info av 16.06.2011.
De viktigste endringene:  

Pkt. 4 Ytelsesbeskrivelse: Satt inn felt for utfylling av hvilke formater prosjektmaterialet skal leveres, samt henvisning til eget BIM kontraktstillegg dersom det skal prosjekteres i BIM.

Pkt. 7 Tidsfrister: Presisert at arkitektbedrift ikke er ansvarlig for forsinkelser hos oppdragsgiver eller offentlig saksbehandling.

Pkt. 9 Honorar for oppdraget: Endret tekst om prisregulering og link til SSB da denne er flyttet. Viser til samme indeks som før.

Pkt. 10 Prosjektmaterialet: Satt inn formulering om navngivelse av arkitektbedrift ved publisering av materiale, bilder eller omtale.

Pkt. 11 Prosjekteringsfeil: Presisert at arkitektbedrift ikke er ansvarlig for anslåtte mengder eller kostnadsoverslag.

Info nr. 541-07 Veiledning til Avtaledokument for NS 8401 av 03.10.2017, erstatter samme info av 16.06.2011.
Generelt oppdatert og ift. de endringer som er gjort i avtaledokumentet.

Info nr. 541-08 Avtaledokument for NS 8402, forslag av 03.10.2017, erstatter samme info av 16.06.2011.
De viktigste endringene:  

Pkt. 4 Ytelsesbeskrivelse: Satt inn felt for utfylling av hvilke formater prosjektmaterialet skal leveres, samt henvisning til eget BIM kontraktstillegg dersom det skal prosjekteres i BIM.

Pkt. 6 Tidsfrister: Presisert at arkitektbedrift ikke er ansvarlig for forsinkelser hos oppdragsgiver eller offentlig saksbehandling.

Pkt. 8 Honorar for oppdraget: Endret tekst om prisregulering og link til SSB da denne er flyttet. Viser til samme indeks som før. Fast pris er tatt ut som et mulig valg under da NS 8402 ikke er tilpasset den oppgjørsformen. Det ville kreve flere store tilpasninger.

Pkt. 9 Prosjektmaterialet: Satt inn formulering om navngivelse av arkitektbedrift ved publisering av materiale, bilder eller omtale.

Pkt. 10 Prosjekteringsfeil: Presisert at arkitektbedrift ikke er ansvarlig for anslåtte mengder eller kostnadsoverslag.

Pkt. 11 Forsikring: Tatt ut formulering om solidaransvar, da NS 8402 ikke har bestemmelser om prosjekteringsgruppe og derfor ikke er egnet.

Info nr. 541-09 Veiledning til Avtaledokument for NS 8402 av 03.10.2017, erstatter samme info av 16.06.2011.
Generelt oppdatert og ift. de endringer som er gjort i avtaledokumentet.

Info nr. 541-11 BIM kontraktstillegg av 03.10.2017. NY!
Nye kontraktsbestemmelser til bruk der det prosjekteres i BIM. Det skal presiseres hvilket format som skal leveres, hva BIM-modellen kan brukes til og hvilke ytelser som skal leveres. Beregnet som tillegg til info nr. 541-06 og info nr. 541-08.

Info nr. 07-54 Varsling av kritikkverdige forhold av 03.07.2017. NY!

Info nr. 07-541 Rutiner for varsling av kritikkverdige forhold av 03.07.2017. NY!

Info nr. 07-231 Arbeidsreglement – forslag av 06.07.2017, erstatter samme info av 09.05.2006.
Oppdatert mot endringer i arbeidsmiljøloven og tariffavtale.

Info nr. 800-02 Protokoll fra årsmøte i Arkitektbedriftene i Norge av 30.06.2017. NY!

Info nr. 800-05 Protokoll fra årsmøte i Arkitektbedriftene i Norge Service av 30.06.2017. NY!

Relaterte saker


Mest leste saker