Endringer i Bedriftshåndboken per 07.09.2015

Bedriftshåndboken oppgraderes gradvis med henblikk på ajourføring av nye regler og nye info'er. Bedriftshåndboken er et elektronisk oppslagsverk, men de enkelte info'er kan også skrives ut. Info'ene finnes på medlemssidene. Logg inn med brukernavn og passord.

Info nr. 000-00 Innholdsfortegnelse av 07.09.2015, erstatter samme info av 07.01.2015.

 

Info nr. 000-01 Stikkordsregister av 07.09.2015, erstatter samme info av 08.01.2015.

 

Info nr. 215-08 Varsel om permittering av 02.07.2015, erstatter samme info av 23.06.2014

Fra 1. juli 2015 er arbeidsgiverperioden satt ned fra 20 til 10 arbeidsdager. Perioden man kan permittere er økt fra 26 uker til 30 uker i en 18 måneders periode.

 

Info nr. 215-17 Permittering, veileder av 01.07.2015, erstatter samme info av 02.01.2014

Samme årsak til endring som over.

 

Info nr. 215-24 Permittering av 01.07.2015, erstatter samme info av 02.01.2014

Samme årsak til endring som over.

 

Info nr. 231-14 Lønnsstatistikk 2014 av 06.03.2015 NY!

 

Info nr. 235-14 Arbeidstaker med redusert arbeidsevne av 14.01.2015, erstatter samme info av 21.07.2011.

Fra 1. juli 2014 ble reglene om oppfølging av sykmeldte forenklet og infoen er oppdatert i tråd med disse endringene.

 

Info nr. 271-03 Praksisordningen, melding om praksisplass av 27.06.2012 utgår.

 

Info nr. 800-01 Lover for Arkitektbedriftene i Norge av 04.08.2015, erstatter samme info av 16.06.2010.

Lovene endret som følge av at det ble vedtatt å åpne opp for aspirantmedlemsskap.

                                   

Info nr. 800-02 Protokoll fra årsmøte i Arkitektbedriftene i Norge av 02.07.2015 erstatter samme info av 23.06.2014.

 

Info nr. 800-05 Protokoll fra årsmøte i Arkitektbedriftene i Norge Service av 02.07.2015 erstatter samme info av 23.06.2014. 

Relaterte saker


Mest leste saker