Endringer i Bedriftshåndboken per 08.01.2015

Bedriftshåndboken oppgraderes gradvis med henblikk på ajourføring av nye regler og nye info'er. Bedriftshåndboken er et elektronisk oppslagsverk, men de enkelte info'er kan også skrives ut. Info'ene finnes på medlemssidene. Logg inn med brukernavn og passord.

Info nr. 000-00 Innholdsfortegnelse av 07.01.2015, erstatter samme info av 12.09.2014.

Info nr. 000-01 Stikkordsregister av 08.01.2015, erstatter samme info av 12.09.2014.

Info nr. 180-01 Statsregulativ for reiser innenlands UTGÅR.

Info nr. 180-02 Statsregulativ for reiser utenlands UTGÅR.

Info nr. 180-01 Statens regulativ for reiser av 06.01.2015 NY!

Info nr. 215-03 Oppsigelse og ferie av 07.01.2015, erstatter samme info av 22.07.2011.

Info nr. 230-13 Beregning av faktiske arbeidsdager 2013 UTGÅR.

Info nr. 230-15 Beregning av faktiske arbeidsdager 2015 av 06.01.2015 NY!

Info nr. 232-01 Tariffavtale mellom Arkitektbedriftene i Norge og AFAG av 14.10.2014, erstatter samme info av 15.08.2012.

Info nr. 232-02 Tariffavtale mellom Arkitektbedriftene i Norge og Parat av 14.10.2014, erstatter samme info av 17.08.2012.

Info nr. 232-03 Tariffavtale mellom Arkitektbedriftene i Norge og Naturviterne av 14.10.2014, erstatter samme info av 19.09.2012.

Info nr. 235-07 Foreldrepenger av 06.01.2015, erstatter samme info av 09.10.2013.
Fra 1. juli 2014 ble mødre- og fedrekvoten redusert fra 14 til 10 uker. 

Info nr. 235-09 Varsel om adopsjons- og foreldrepermisjon av 06.01.2015, erstatter samme info av 09.10.2013.
Samme endring som under 235-07.

Info nr. 235-12 Regler for rett til sykepenger. Forholdsregler av 08.01.2015, erstatter samme info av 21.07.2011.
Fra 1. juli 2014 ble reglene om oppfølging av sykmeldte forenklet. Dialogmøte 1 etter 7 uker skal kun gjennomføres ved 100 % sykmelding, det er ikke lenger krav om at bedriftshelsetjeneste, lege eller annen sykmelder skal delta i dialogmøtet og rapportering fra arbeidsgiver til Arbeids- og velferdsetaten etter 9 uker er opphevet. Samtidig er det ikke lenger sanksjoner overfor arbeidsgiver som ikke følger opp sine plikter eller overfor sykmelder som ikke deltar i dialogmøter.

Info nr. 235-13 Foreldrepermisjon og foreldrepenger, veileder av 06.01.2015, erstatter samme info av 09.10.2013.
Samme endring som under 235-07.

Info nr. 254-01 Ferieloven med kommentarer av 07.01.2015, erstatter samme info av 25.07.2011.
Fra 1. juli 2014 ble ferieloven endret for å tilpasses EUs arbeidstidsdirektiv.

De nye reglene utvidet arbeidstakers rett til å kreve ferie utsatt i forbindelse med sykdom i ferien. Den tidligere regelen om at arbeidstaker må ha vært syk minst 6 virkedager i ferien er fjernet. Arbeidstaker kan nå kreve ferie utsatt selv om vedkommende kun har vært syk 1 dag i ferien. Det er imidlertid fortsatt et vilkår at arbeidstaker kan dokumentere arbeidsuførheten med legeerklæring.

Reglene som ga anledning til å utbetale feriedager som ikke var avviklet på grunn av sykdom og foreldrepermisjon er opphevet. Det innebærer at all lovfestet ferie som ikke blir avviklet i løpet av ferieåret overføres til neste ferieår, uansett hva som er årsaken til at ferien ikke blir avviklet. Samtidig ble bestemmelsen om at arbeidstaker kan kreve overført to ukers ferie ved sykdom opphevet, da en slik bestemmelse ble overflødig med de nye reglene.

Info nr. 254-02 Avtale om avvikling av forskuddsferie/overføring av ferie av 07.01.2015, erstatter samme info av 05.08.2014.
Tilpasset de nye reglene over.     

Info nr. 410-06 Anmodning om solidaransvarsbekreftelse av 28.10.2014, erstatter samme info av 26.01.2010. 

Relaterte saker


Mest leste saker