Endringer i Bedriftshåndboken per 11.10.2016

Bedriftshåndboken oppgraderes gradvis med henblikk på ajourføring av nye regler og nye info'er. Bedriftshåndboken er et elektronisk oppslagsverk, men de enkelte info'er kan også skrives ut. Info'ene finnes på medlemssidene. Logg inn med brukernavn og passord.

Info nr. 000-00 Innholdsfortegnelse av 10.10.2016, erstatter samme info av 04.02.2016.

Info nr. 000-01 Stikkordsregister av 10.10.2016, erstatter samme info av 24.02.2016.

Info nr. 215-08 Varsel om permittering av 16.09.2016, erstatter samme info av 01.07.2015

Lengden for permittering ble endret 1. juli 2016. Maksimal lengde for permittering er 49 uker over en 18 mnd’s periode. Etter 30 ukers permittering er det innført en ny arbeidsgiverperiode.

Info nr. 215-17 Permittering, veileder av 16.09.2016, erstatter samme info av 01.07.2015

Samme endringer som over.

Info nr. 215-24 Permittering av 16.09.2016, erstatter samme info av 01.07.2015

Samme endringer som over.

Info nr. 232-01 Tariffavtale mellom Arkitektbedriftene i Norge og AFAG av 25.08.2016, erstatter samme info av 14.10.2014.

Ny setning i pkt. 5.9 nr. 4 om at lege- og tannlegebesøk så langt det er praktisk mulig skal skje utenfor ordinær arbeidstid.

Nytt pkt. 6.15 om at konkurranseklausuler ikke skal brukes i |større utstrekning enn nødvendig.

Info nr. 232-02 Tariffavtale mellom Arkitektbedriftene i Norge og Parat av 25.08.2016, erstatter samme info av 14.10.2014.

Samme endringer som i avtalen med AFAG, men i hhv. pkt. 6.9 og 7.15.

Info nr. 232-03 Tariffavtale mellom Arkitektbedriftene i Norge og Naturviterne av 25.08.2016, erstatter samme info av 14.10.2014.

Samme endringer som i avtalen med AFAG.

Info nr. 271-04 Arkitektbedriftenes praksisordning, søknad om refusjon av 22.08.2016, erstatter samme info av 16.08.2012.

Nytt, elektronisk skjema.

Info nr. 800-02 Protokoll fra årsmøte i Arkitektbedriftene i Norge av 25.08.2016, erstatter samme info av 02.07.2016.

Info nr. 800-05 Protokoll fra årsmøte i Arkitektbedriftene i Norge Service av 25.08.2016, erstatter samme info av 02.07.2016.

Relaterte saker


Mest leste saker