Endringer i Bedriftshåndboken per 21.12.2016

Bedriftshåndboken oppgraderes gradvis med henblikk på ajourføring av nye regler og nye info'er. Bedriftshåndboken er et elektronisk oppslagsverk, men de enkelte info'er kan også skrives ut. Info'ene finnes på medlemssidene. Logg inn med brukernavn og passord.

Info nr. 000-00 Innholdsfortegnelse av 21.12.2016, erstatter samme info av 10.10.2016.

 

Info nr. 000-01 Stikkordsregister av 21.12.2016, erstatter samme info av 22.11.2016.

 

Info nr. 200-01 Personale av 24.10.2016, erstatter samme info av 19.07.2011.

Oppdatert med nye regler om midlertidig ansettelse. Fra 1. juli 2016 ble det innført en generell adgang til midlertidig ansettelse i inntil 12 mnd. Dette kan også omfatte tilsvarende arbeid som det som utføres i bedriften.

 

Info nr. 215-01 Ansettelse av 24.10.2016, erstatter samme info av 19.07.2011

Samme endringer som 200-01.

 

Info nr. 215-04 Ansettelsesavtale, forslag av 20.12.2016, erstatter samme info av 19.07.2011.

Oppdatert bestemmelse om konkurranseforbud etter nye regler fra 01.01.2016. I tillegg revidert generelt.

 

Info nr. 215-05 Tidsbegrenset arbeidsavtale – midlertidig ansettelse av 20.12.2016, erstatter samme info av 19.02.2007.

Samme endringer som 215-04.

 

Info nr. 215-06 Tidsbegrenset arbeidsavtale – tilkallingsavtale av 20.12.2016, erstatter info med samme nummer Arbeidsavtale med begrenset arbeidsplikt av 22.08.2006.

Laget ny mal, men for samme formål.

 

Info nr. 215-07 Innleie av arbeidstakere (midlertidig ansettelse) av 24.10.2016, erstatter samme info av 22.08.2006.

Samme endringer som 200-01.

 

Info nr. 215-13 Varsel om fratreden ved oppnådd pensjonsalder av 24.10.2016, erstatter samme info av 20.07.2011.

 

Info nr. 215-14 Bruk av midlertidig arbeidskraft av 10.11.2016, erstatter samme info av 19.07.2011.

Samme endringer som 200-01.

 

Info nr. 215-18 Ansettelse – veileder av 24.10.2016, erstatter samme info av 19.07.2006.

Samme endringer som 200-01.

 

Info nr. 271-02 Arkitektenes praksisordning – gjennomføring av 22.11.2016 erstatter samme info av 16.08.2012.

                                     

Relaterte saker


Mest leste saker