Filmer ute fra frokost om digitalisering

Seks filmer av foredragene om digitalisering av byggenæringen og arkitektbransjen er nå tilgjengelige på vår youtube-kanal. Innleggene handler om: Hvordan og hvor mye arbeider arkitekter med BIM og andre digitale verktøy? Hvordan påvirker digitalisering kommunenes byggesak, og hva gjør Statsbygg?

Se alle filmene med presentasjonene på vår youtube-kanal her.

Programmet for frokosten var:

Velkommen, ved Egil Skavang, adm. dir. i Arkitektbedriftene i Norge

Presentasjon av arbeidet som utføres av Arkitektbedriftenes BIM-utvalg; Rammepåvirkning og utvikling, v/Morten Ræder, sivilarkitekt MNAL MAA, Nordic - Office of Architecture

Arkitektbedriftene i Norges BIM-undersøkelse 2017 (analyse v/ TNS Kantar);
Funnene i undersøkelsen, v/Turi Heieraas, avdelingsleder, Norconsult AS,Bodø

Digitalisering i byggesak - Digitaliseringsprosessen i kommunal sektor og BIM i byggesak
Rådgiver digitalisering Michael Pande-Rolfsen v/KS

buildingSMART – en felles digital plattform for BAE-næringen.
Arkitektens rolle med å sikre god og entydig informasjon i modellene, v/Anstein Skinnarland, daglig leder buildingSMART Norge

DIGIBYGG-prosjektet. Presentasjon av satsningsområdet og utdyping av Statsbyggs forventning til samarbeid med arkitektbransjen, ved prosjektdirektør DIGIBYGG-prosjektet Jan Myhre, Statsbygg

Relaterte saker


Mest leste saker