Følg oppdateringsloggen i MAKS

Arkitektbedriftene jobber kontinuerlig med utvikling av kvalitetssystemet, og har i år hatt syv bolker med små og store oppdateringer.

Kvalitetssystemet MAKS brukes av 430 arkitektkontor, og er det mest omfattende, spesialiserte og oppdaterte systemet for å kvalitetssikre arkitekters arbeid.

Arkitektbedriftene oppgraderer rutiner og skjemaer fortløpende. Fokuset i høst har vært på implementering av TEK17. I 43-021 Myndighetskravene kan man nå velge mellom tre versjoner av TEK. Valg av versjon gjøres øverst i skjemaet.

I år har vi utviklet nye rutiner som omhandler miljøledelsesystem.  Disse kan man få en samlet oversikt over på denne siden: https://www.maks10.no/miljoledelse. Der ligger det i tillegg forklarende videoer. Vi holder også på å utvikle søknadsløsning for arkitekter som erstatning for Byggsøk, og som en del av det har vi nylig lansert et samarbeid med kartløsninger.

Hvis du ønsker å følge med på oppdateringer fortløpende, kan du selv:

"Vi tilstreber å holde tritt med myndighetskrav og generelt faglig innhold. Vi har i høst prioritert å få inn TEK17, og det kommer reviderte rutiner fortløpende," sier Svelle.

 

 

Relaterte saker


Mest leste saker