Frokostmøte om arkitektrollen 5. mars 2015

Torsdag 5. mars møtte 80 personer til frokost med innlegg om arkitektrollen og tre kontorers strategi: Reiulf Ramstad, den nye sjefen i Link og Asplan Viak. Arkitektbedriftenes Berit Solli presenterte den nye konjunkturrapporten

Torsdag 5. mars møtte 80 personer til frokost med innlegg om arkitektrollen og tre kontorers strategi: Reiulf Ramstad, den nye sjefen i Link og Asplan Viak. Arkitektbedriftenes Berit Solli presenterte den nye konjunkturrapporten. I tillegg til de fremmøtte logget 77 inn på live streaming. 

Se filmene med Berit Solli fra Arkitektbedriftene om konjunkturrapporten, Reiulf Ramstad fra Reiulf Ramstad Arkitektur, Netten Østberg fra Asplan Viak, Rolf Maurseth fra Link Arkitektur, og til slutt debatten mellom panelet og salen: