Fullsatt medlemsfrokost på Byggedagene

Onsdag 29. mars var det lederne av Oslo-kontorene sin tur til å inviteres til medlemsmøte. Denne gangen ble det frokost i forkant av Byggedagene på Oslo Plaza.

Arkitektbedriftene arrangerer noen medlemsmøter hvert halvår rundt i landet. Oftest låner vi møterom hos et av de største kontorene i en by for en åpen samtale om det lokale markedet og felles utfordringer innen for eksempel rekruttering, lønn, kontraktsformer, osv. Deretter inviteres medlemmene ut på lunsj et sted i nærheten. Lokalt kommer det gjerne mellom fem og ti personer.

I Oslo er tettheten av kontor mye høyere, så det kommer fort mange flere kontorledere enn fem-ti, slik at det uformelle formatet der alle får fortalt om sitt blir vanskeligere. Dessuten avholder vi mange andre arrangement, som frokostmøter og kurs, i hovedstaden. Vi har derfor slitt litt med å finne et passende format på rene kontorledermøter i Oslo.

Nå forsøkte vi derfor en vri der vi inviterte kontorledere i Oslo til frokost i forkant av Byggedagene. Raskt fikk vi 25 påmeldte, og måtte stenge påmeldingen for at det ikke skulle bli for mange til en dialog rundt bordet.

På møtet var det bred enighet om at slike møter er nyttige, og at Arkitektbedriftene har en rolle som vertskap for ledermøter. Arkitektbedriftene vil derfor jobbe videre med hvordan vi kan fasilitere at mindre grupper av kontorledere i Oslo møtes for å diskutere felles problemstillinger.

Relaterte saker


Mest leste saker