Innlegg i Dagbladet om boligstandard

Dagbladet trykker fredag 17. februar et innlegg fra Arkitektbedriftene. Innlegget er om at boligkvaliteten vil bli redusert som følge av lavere krav i Tek17.

Boligstandarden vil falle

Kommunaldepartementet foreslår å senke kravene til dagslys, utsyn, uteområder og lydisolering i nye leiligheter. Samtidig åpnes det for å droppe luftemulighet til friluft. Reduserte kostnader for utbyggerne skal gi lavere boligpriser og økt boligbygging. Vi mener dette med stor sikkerhet vil føre til at den nasjonale boligstandarden vil falle.

For å bygge flere boliger raskt i byene legger regjeringen til rette for enklere og billigere bygging. Det har mye for seg å effektivisere saksbehandlingen, men man må tenke seg nøye om før man senker boligstandarden. Boligbyggere bekrefter at senkede krav ikke vil komme boligkjøpere til gode.

Reduksjon av kvalitetskrav vil ramme skjevt i befolkningen. Økt bygging av små leiligheter med redusert bokvalitet kan gi rimeligere boliger, men familier med dårligere råd vil naturlig velge slike.

Samfunnskostnaden kan bli lavere levestandard og dårligere folkehelse. Kravene til boligkvalitet som ble innført etter krigen var nettopp for å sikre at alle sosiale lag fikk et minstemål av kvalitet i sin bolig. Særlig dagslys og støy er viktige faktorer for den enkeltes hverdag, sinnstilstand og helse. Som faggruppe med ansvar for byutvikling og sunne og varige boliger etterlyser vi et dokumentert grunnlag for de endringene som nå foreslås.

Ut fra vår vurdering er det viktig å sikre kvalitet i nettopp de minste boligene. Når det i Oslo skal bygges ut langs hele kollektivnettet - og i støysonene langs hovedveinettet - må det sikres minstekrav til dagslys, utsyn, lufting, lydisolering, utearealer, bod, og andre boligkvaliteter. 

Man øker ikke boligbyggingen i dagens boligmarked ved å ofre boligkvalitet, det gjør man ved å tilrettelegge byggbare arealer og god saksbehandling.

 

Egil Skavang
adm dir
Arkitektbedriftene i Norge

Relaterte saker


Mest leste saker