Innovasjon Norge utlyser midler til arkitektureksport

6. juni er fristen for å søke på Innovasjon Norges nye midler for å få norske arkitekter ut i eksportmarkedet. "Har din arkitektbedrift internasjonale ambisjoner? Vi kan gi deg kompetanse og kapital i eksportfasen," sier Innovasjon Norge.

Se Innovasjon Norges egen side med informasjon og søknad her.

Hva er Arkitektur ut i verden?

 • Skal bidra til sterkere internasjonal konkurransekraft og på sikt øke omsetningen i den norske arkitekturbransjen.
 • Tilfører bedriften både kompetanse og kapital i eksportfasen.
 • Skal styrke utvalgte arkitektbedrifters muligheter for internasjonale oppdrag.
 • Er et samarbeid mellom Kulturdepartementet, Innovasjon Norge og Design og Arkitektur Norge 

Hvem kan søke?

Målgruppen for programmet er etablerte bedrifter med sitt hovedvirke innenfor arkitektur, landskapsarkitektur eller interiørarkitektur. Bedriften må ha en strategisk målsetning om å eksportere og enten være i ferd med å få, nettopp ha fått eller jobber med et internasjonalt oppdrag. 

Programmet er ment som en drahjelp for bedrifter i som står foran en internasjonal ekspansjon og gjelder ikke for de bedrifter som allerede er veletablert internasjonalt.

For å kvalifisere til Arkitektur ut i verden må du:

 • Kunne tilby arkitekturtjenester som har betydelig internasjonalt potensial.
 • Ha en strategisk plan for å styrke selskapets kompetanse og inntekt gjennom internasjonalt arbeid.
 • Ha et sterkt og gjerne tverrfaglig profesjonelt team som er har den nødvendige kompetansen for gjennomføring.
 • Kunne stille med minimum 25% egenfinansiering, som betyr at inntil 75% av kostnadene vil kunne støttes.

Hver bedrift vil bli spurt om hva de vil oppnå med deltakelsen i programmet, det vil si mål og suksesskriterier for deltakelsen.

Hva kan vi finansiere?

Midlene kan hovedsakelig gå til innkjøp av nødvendig eksportkompetanse, ikke til egne timer eller ordinær drift. De godkjente, kalkulerte kostnadene kan være:

 • Økonomisk og juridisk rådgivning
 • PR & marketing ekspertise
 • Varemerkebeskyttelse/IPR
 • Reise som følge av eksportarbeidet
 • Produkthjemmesider
 • Mentor
 • Andre relevante kostnader

Søknadsfrist er tirsdag 6. juni 2017.

Programmet er tidsbegrenset og bedriftene kan kun delta en gang. Deltakelse avklares før sommeren, med oppstart høsten 2017. Programmet avsluttes i høsten 2018. 

Relaterte saker

RIBASustainableOutcomesGuide2019

RIBAs bærekraftige resultatmål

Publisert: 7. februar 2020
1139338743

Aluminium og glass i Russland

Publisert: 31. januar 2020
481292793

Sjekkliste for internasjonal satsing

Publisert: 23. januar 2020
Sector Review 2019-1

Sector Review 2019

Publisert: 16. januar 2020

Mest leste saker