Innspill til eventuelt ny regjeringsplattform

Arkitektbedriftene har sendt partiledelsene i KrF, Venstre, Frp og Høyre forslag til konkrete tiltak for den neste fireårsperioden. Vi har foreslått eksportsatsning, økt innkjøpskompetanse i kommunene, og en forankring av krav til arkitektur som strategisk virkemiddel.

I anledning at valgvinnerne antagelig arbeider med en ny regjeringspolitikk for landet, har Arkitektbedriftene sendt brev med noen konkrete forslag til tiltak som vil hjelpe kunder av arkitektbransjen de neste fire årene. Forslagene må være i henhold til regjeringspartienes politikk, og være konkrete nok til å kunne gjennomføres innen 2021. I brevet skriver vi:

"Arkitektbedriftene i Norge er en selvstendig bransjeforening for nesten 600 arkitektkontor med 4500 ansatte over hele Norge. Arkitekter er de som gir form til landskap, bygg og interiører. Uten at arkitekten starter opp, får ingen av de andre byggfagene startet sin del av jobben i et prosjekt. Arkitektur er kritisk for å nå andre politiske mål, for eksempel gode skoler og sykehus, bærekraftige byer, og en bokvalitet som skaper folkehelse. Arkitektur skaper verdier langt utover kun det estetiske. Arkitektbedrifter skaper også høykvalifiserte arbeidsplasser over hele landet.

Dersom det er åpning for å komme med noen konkrete innspill til tiltak de neste fire årene, vil vi gjerne få foreslå:

  1. Satsning på eksport av norsk arkitektur videreføres med økt involvering av de konkurransedyktige bedriftene.
  2. Kommunenes kompetanse på innkjøp av arkitekttjenester og andre tjenester styrkes gjennom skolering av kommunale innkjøpere.
  3. Kravene til arkitektur som et strategisk virkemiddel forankres i nasjonale og regionale planer og styringsdokumenter.

Vi begrunner og utdyper gjerne våre innspill i møte eller i form av oversendelser. Lykke til med forhandlingene!"

Relaterte saker


Mest leste saker