Kommunikasjonsrådet

Arkitektkontorer i Norge jobber med å profesjonalisere seg selv, også på kommunikasjon. Arkitektbedriftene ønsker at medlemmene kan lære av hverandre og forsterke hele bransjen. Vi ønsker å få mest mulig ut av samarbeid og de dyktige ressursene vi har i bedriftene og hos oss selv. Arkitektbedriftene ser behovet for at bransjen i større grad jobber sammen og strategisk for å øke markedet for arkitekttjenester, og dermed jobbe for samfunnsansvaret det er å skape bedre bygg.

Rådet er åpent for kommunikasjonsfolk og kommunikasjonsinteresserte i våre medlemsbedrifter.  

Deltagere er informasjonsfolk fra A-lab, Snøhetta, Nordic, Rambøll og Norconsult, samt daglig leder i Alliance Arkitekter. Dessuten er NAL invitert til å bidra. Gruppen vil selv bestemme hvordan og hvor mye de vil jobbe med strategisk kommunikasjon for hele bransjen. Arkitektbedriftene er sekretariat.