Møte om boligkvalitet

Arkitektbedriftene var 3. februar i et godt møte med byutviklingsbyråd Hanna Marcussen (MDG). Bakgrunnen var Arkitektbedriftenes bekymring for boligkvaliteten, særlig knyttet til mindre boliger.

Administrerende direktør Egil Skavang og kommunikasjonsrådgiver Berit Solli var i formiddag i møte med Marcussen og flere av hennes rådgivere på Oslo rådhus. Temaet var boligkvalitet og boområdekvalitet.

Arkitektbedriftene dro opp det historiske bakteppet med kvalitetsheving i boområder og boliger etter krigen, og at regelverket nå holder på å bli svakere. Kommunen og byen har bare en sjanse til å bygge uten å få en stor samfunnsregning i etterkant. Redusert kvalitet på boliger og boområder gir ikke lavere boligpriser, men lavere boligstandard.

Arkitektbedriftene tok også opp leilighetsnormen, og at kommunen bør stille krav til flere større leiligheter i sentrale områder. Vi snakket mye om arbeidet med Tek17 (som staten jobber med, ved Direktoratet for byggkvalitet), som har høringsfrist 10. februar. Tek17 vil stille lavere krav til dagslys, utsyn, lydisolering, bod og utearealer. Arkitektbedriftene uttrykte sin bekymring over dette.

Byutviklingsavdelingen og Arkitektbedriftene ble enige om å holde god kontakt fremover. Blant annet vil Arkitektbedriftene presentere sin nye boligkvalitetsrapport for byråden når den er klar om noen uker.

Relaterte saker


Mest leste saker