Nominér prosjekter til Innovasjonspris

Foreslå kandidater til Innovasjonsprisen for universell utforming
innen 12. mai! Prisen hedrer oppdragsgivere, arkitekter og landskapsarkitekter som har utviklet nyskapende og inkluderende løsninger med fokus på menneskelig mangfold. Det er enkelt å foreslå egne eller andres prosjekter som fortjener anerkjennelse.

DOGA søker nå prosjekter innen totalt åtte kategorier, blant annet arkitektur og landskapskapsarkitektur:

Arkitektur: Kategorien omfatter våre bygde omgivelser som helhet. I denne sammenhengen er universell utforming av og i bygninger særlig interessant.

Landskapsarkitektur: I denne kategorien hedres utendørsplanlegging og formgivning, for eksempel parker, hager, byrom, gågater, lekeområder, friluftsområder og idrettsanlegg.

Prosjektene juryeres ut fra et helhetlig kvalitetsperspektiv og kriterier som materialvalg, funksjonalitet, estetikk, bærekraft og brukeropplevelse.

Relaterte saker


Mest leste saker