Norconsult AS, Sandvika

www.norconsult.no
sabine.klonk@norconsult.com
67571000
Besøk: Vestfjordgaten 4, Sandvika
Post: Postboks 626, , 1303 Sandvika
Medlemsnr.: 120591
Org.nr.: 962392687
Antall arkitekter: 163
Antall ansatte: 233
Daglig leder: Jens Kvarekval
MAKS-abonnent: Ja
AY-abonnent: Ja
Sentral godkjenning: Ja
Les godkjenningsbevis
Sist oppdatert: 9/25/2023

Erfaringsområder

  • Ikke satt

Referanser

LUNDEKROKEN, 3 blokker med 61 boliger, Billingstad, Asker kommune. 1 blokk ferdig 2014.
STABEKK STASJON 2013-14, JBV, Oppgradering UU; kulvert, heiser og trapper. Prosjektering, oppfølging på byggeplass. Ferdig 2014
FORNEBUPORTEN, Bærum. Utomhusanlegg for Aker RGI, Fornebu. Oppholdsarealer, parkdrag, atrie, trappeanlegg, lekeområder og gang- og sykkelveier. Hent AS. 2013 -
DOBBELTSPOR SANDNES-STAVANGER: Nytt dobbeltspor, 4 holdeplasser. Prosjektet innebar også etablering av 10 km turvei langs Gandsfjorden. Ferdig 2009
GJENÅPNING AV VEUMBEKKEN, Fredrikstad.Bekkeåpning som et viktig byplangrep. Mulighetsstudie, forprosjekt og reguleringsplan, ferdig høsten 2014
BYUTVIKLING STOVNER, parallelloppdrag, Oslo kommune PBE.Byutviklingsstrategier for plankonsepter og utviklingsmodeller.2014

Se andre arkitektkontorer

Fylke:


Arconsult Ove Bøe A/S (4 bilder)
Arkitektkontoret Ingrid Ulving Gjørven AS (2 bilder)
ASPLAN VIAK AS, SANDVIKA (4 bilder)
Boxs Arkitektstudio AS (8 bilder)
Indigo Arkitekter As (3 bilder)
Jones Arkitekter AS (4 bilder)
Planforum Arkitekter AS (8 bilder)
Vindveggen Arkitekter AS (3 bilder)
sted helhet arkitektur - shark.as (5 bilder)
Terje Grønmo Arkitekter AS (3 bilder)
Frost Arkitekter AS (5 bilder)
THA Arkitekter AS (5 bilder)
LINK arkitektur AS (8 bilder)
A38 arkitekter as (6 bilder)
Norconsult AS, Sandvika (8 bilder)
Aplan Andersen (7 bilder)