Nor(g)e i førersetet i europeisk BIM-satsing

Standard Norge, Statsbygg, DiBK og Arkitektbedriftene har sentrale roller i utviklingen av standardiseringen av BIM i Europa.

Architects Council of Europe arrangerte 1.desember seminaret «BIM in Europe» med støtte fra EU-initiativet Creative Europe. Arrangementet foregikk i Brussel som en spesialsesjon tilknyttet årsmøtet i den europeiske arkitektforeningen. Til sesjonen møtte ca 120 delegater fra de fleste europeiske land.

Klikk her for å se mer.

Sivilarkitekt Lars Jarle Nore fra Rambøll har i tre år sittet i styret for Architects Council of Europe (ACE). Han har vært innvalgt som representant for Arkitektbedriftene i Norge. Som en del av dette arbeidet har han også startet opp og ledet ACE BIM Work Group. Dette er en arbeidsgruppe med eksperter fra over 20 land i Europa som har møttes tre ganger årlig siden 2015. Arbeidet i denne gruppen ble oppsummert ved arrangementet «BIM in Europe» sist fredag. Nore har hatt hovedansvaret for planlegging og gjennomføring av dette seminaret.

På seminaret og i debatten var flere norske innledere og foredragsholdere sentrale:

Standarder
Standard Norge leder og har sekretariatet for det viktige standardiseringsarbeidet på BIM i Europa gjennom CEN TC 442 som nå pågår. Leder Øivind Roth orienterte om status. Lars Jarle Nore deltar i CEN TC 442 som liaison og representant for ACE, finansiert av Arkitektbedriftene i Norge.

Byggherrer
EU BIM Task Group er en gruppe med offentlige byggherrer og myndighetsorgan etablert med støtte fra EU-kommisjonen. Denne ble etablert på norsk og britisk initiativ. I Brussel orienterte Adam Matthews om status og den nye håndboken som gruppen har etablert. Statsbygg og DiBK har hatt sentrale roller i dette arbeidet.

Norsk BIM-undersøkelse
På seminaret presenterte Anette Søby Bakker, juridisk sjefsrådgiver i Arkitektbedriftene, resultatene fra spørreundersøkelsen Arkitektbedriftene har gjennomført for å avdekke arkitektenes bruk og syn på BIM, samt eventuelle behov for opplæring/etterutdanning. Hun la også frem skissen til et  etterutdanningsløp på BIM som er utarbeidet basert på læreplanen til buildingSMART Norge.

Gjennom presentasjonen ble Norge plassert fremst i Europa på bruk av BIM. Undersøkelsen viste at 96 % av norske arkitekter bruker BIM-verktøy, noe som er markant høyere enn alle andre land i Europa. Se funn fra undersøkelsen her: https://www.arkitektbedriftene.no/ny-undersokelse-viser-hoy-bruk-av-bim-blant-arkitektene

Snøhettas SNOflow
Sivilarkitekt Astrid van Veen fra Snøhetta sto for avslutningsinnslaget på seminaret. Hun presenterte hvordan Snøhetta og samarbeidspartnere i rådgiverteamet hadde gjennomført planleggingsprosessen for den nye kunst og designhøgskolen i Bergen – gjennom Lean og BIM-metodikk. Snøhettas nye prosess-metodikk har fått navnet «SNOflow».

Norge har også sentrale roller på BIM på verdensbasis. Kjell Ivar Bakkemoen har ledet standardiseringsarbeidet på ISO-nivå i en årrekke. Han erstattes nå av Jøns Sjøgren fra Boligprodusentene i Norge.

(Forsidefoto: f.v. ACE-president Luciano Lazzari, sivilarkitekt Lars Jarle Nore fra Rambøll, og sivilarkitekt Astrid van Heen fra Snøhetta.)

Relaterte saker

935653664

BIM-undersøkelsen 2019

Publisert: 12. september 2019
NBEF

Det europeiske arkitektmarkedet vokser

Publisert: 27. februar 2019
Janeche

BIM-kurs for arkitekter av arkitekter

Publisert: 9. januar 2018
170825 bim undersøkelse

Ny undersøkelse viser høy bruk av BIM blant arkitektene

Publisert: 25. august 2017
RIBASustainableOutcomesGuide2019

RIBAs bærekraftige resultatmål

Publisert: 7. februar 2020
1139338743

Aluminium og glass i Russland

Publisert: 31. januar 2020
481292793

Sjekkliste for internasjonal satsing

Publisert: 23. januar 2020
Sector Review 2019-1

Sector Review 2019

Publisert: 16. januar 2020

Mest leste saker