Norsk arkitektur: Fremragende, men dårlig markedsført

Innovasjon Norge har nå presentert en større undersøkelse av hvordan utenlandet ser på norsk arkitektur og norske arkitekter.

Innovasjon Norge, Utenriksdepartementet og DogA har nå presentert en ny undersøkelse med intervjuer av markedsaktører i 17 land sine holdninger til norsk arkitektur, møbeldesign og mote.

Undersøkelsen av omdømmet ute har kommet i stand etter en dialog mellom Arkitektbedriftene og Innovasjon Norge. Arkitektbedriftene har over seks år drevet flere nettverk av medlemsbedrifter under ledelse av sivilarkitekt Peter Butenschøn og med støtte fra Innovasjon Norge. Gjennom dette arbeidet er det blitt tydelig at norsk arkitektur nyter stadig større anerkjennelse i utlandet, samtidig som kraften og kvaliteten i markedsføring og lokalt innsalg er for svakt.

«Vi er veldig glade for at det offentlige virkemiddelapparatet legger skulderen til for å hjelpe norske arkitektbedrifter med å komme til eksportmarkedene,» sier administrerende direktør Egil Skavang i Arkitektbedriftene.

Se hele undersøkelsen på DogAs sider her.

Høy score
Undersøkelsen viser at norske arkitekter er spesielt gode på funksjonalitet, bærekraft, tilpasning til omgivelsene og estetikk. Norsk arkitektur får også toppscore på å være demokratisk, åpen, sosialt inkluderende og bestandig over tid. Norske arkitekter er til å stole på, profesjonelle og gode på prosjektledelse og gjennomføring.

«Funnene forsterker og understøtter antagelsene vi hadde av hvordan markedet oppfatter norske arkitekter. Nå gjelder det at virkemiddelapparatet og våre eksportrettede bedrifter jobber videre sammen for å øke eksporten av norske arkitekttjenester,» sier Skavang.

"Undersøkelsen har også en generell del hvor det fremgår at norske eksportbedrifter oppleves som svake på markedsføring. Vi har åpenbart mye å lære - ikke minst når vi ser på danskene," sier Skavang.

Relaterte saker

RIBASustainableOutcomesGuide2019

RIBAs bærekraftige resultatmål

Publisert: 7. februar 2020
1139338743

Aluminium og glass i Russland

Publisert: 31. januar 2020
481292793

Sjekkliste for internasjonal satsing

Publisert: 23. januar 2020
Sector Review 2019-1

Sector Review 2019

Publisert: 16. januar 2020

Mest leste saker