Nye personvern-regler

24. mai 2018 trer EUs nye personvernforordning i kraft for hele EU og EØS, og mange av våre medlemmer har spurt oss om hvilken konsekvens det har for dem. Arkitektbedriftene lager nå en veileder til våre medlemsbedrifter.

Forordningen som blir til norsk lov 24. mai 2018 vil erstatte nåværende Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven). Forordningen inneholder mange av de samme reglene som allerede finnes i personopplysningsloven, men rettighetene til enkeltpersonene er utvidet, virksomhetene har fått nye plikter, og sanksjonsmulighetene er betydelig utvidet. Virksomheter som ikke følger reglene kan etter ny forordning få et gebyr på inntil 4 % av sin samlede, globale årsomsetning.

Arkitektbedrifter er nok ikke blant virksomhetstypene som ligger i kjerneområdet av interesser forordningen er ment å verne om. Men loven gjelder like fullt arkitektbedrifter. Så det er viktig at de gjør det de er forpliktet til for å overholde regelverket.

Lager veileder
Selve forordningen er på 87 tettskrevne sider bestående av juridiske betraktninger og 99 paragrafer som favner bredt. Med denne mengden av informasjon, hvorav en god del er nytt, så blir det vanskelig å sette seg inn i det nye regelverket, selv for jurister. Det å trekke ut hvilke krav som stilles til akkurat din bedrift, samt å vite hvordan man skal gjennomføre kravene er en krevende operasjon. Arkitektbedriftene i Norge har derfor startet arbeidet med å utarbeide en veileder for hvilke grep en arkitektbedrift må gjennomføre for å være i samsvar med forordningen.

Det vil ikke være mulig å lage en fiks ferdig oppskrift som alle kan følge til punkt og prikke, men vi ønsker å lage et verktøy for våre medlemmer som gjør det enkelt å forstå hva de relevante delene av regelverket har av betydning for en arkitektbedrift, hvilke endringer som må gjøres, og hvilke vurderinger som må foretas for at bestemmelsene i forordningen skal kunne overholdes.

Kurs og frokostmøte
For å gi våre medlemmer god tid til å gjennomføre nødvendige endringer tar vi sikte på at veilederen vil bli tilgjengelig for alle i god tid før årsskiftet. Vi vil også vurdere behovet for å avholde et supplerende kurs eller frokostseminar i januar/februar.

Følg med i nyhetsbrevene for mer informasjon om når veilederen blir tilgjengelig. Å implementere alle krav vil sannsynligvis kreve mer arbeid enn man tenker det skal gjøre, og det er derfor viktig å sette i gang i god tid. Vi anbefaler medlemsbedriftene til å starte arbeidet med å tilpasse virksomheten til det nye regelverket straks veiledningen er klar.

Dersom du lurer på noe, eller har en kommentar, send en e-post til juridisk rådgiver Mathias Haugland.

Relaterte saker

1144652362

Avklarende dom om ansvarlig søkers rolle

Publisert: 11. februar 2020
1158815506

Språkkafé for utenlandske arkitekter

Publisert: 4. februar 2020
481292793

Sjekkliste for internasjonal satsing

Publisert: 23. januar 2020
614715418

Arkitektur og næringsutvikling

Publisert: 21. januar 2020

Mest leste saker