Nye rutiner for miljøledelse i MAKS styrker arkitekturen

Arkitektbedriftenes kvalitetssystem MAKS er nå blitt styrket med Ratios rutiner for miljøledelse. «Rutinene for miljøledelse tilfredsstiller kravene i offentlige anskaffelser, styrker konkurranseevnen, og skaper bedre bygg,» sier administrerende direktør i Arkitektbedriftene Egil Skavang.

«Når man er mer bevisst på miljøledelse, vil man som arkitekt være mer målbevisst, og man kan styrke kvaliteten på det man bygger,» sier arkitekt og miljøansvarlig i Ratio arkitekter Marta Eggertsen. Ratio har brukt rutinene de har utviklet i fem år, og har nå generøst delt sitt system med alle brukere av Arkitektbedriftenes kvalitetssystem MAKS.

Se også film med presentasjon av miljøledelse med Eggersen her.

Tolv nye rutiner
De tolv nye rutinene i MAKS10 innbefatter både kontordrift og prosjektering. De tolv er: Foretakets miljøpolicy, Foretakets miljøaspekter, Foretakets miljømål, Stillingsbeskrivelse daglig leder, Miljøansvarlig kontordrift, Miljøansvarlig prosjektering, Miljøledelse – resultater, Miljøplan, Klima- og miljørapport for kontordrift, Klima- og miljørapport for prosjektering, Sjekkliste tverrfaglig oppfølgingsplan TEK, og Sjekkliste tverrfaglig oppfølgingsplan BREEAM.

«Etter at vi tok rutinene i bruk er vi blitt mer bevisste på krav til materialer, og har for eksempel tidlig kunnet utføre dagslyssimuleringer. Dermed er det lettere å overbevise kundene om at ikke bare funksjon skal styre utformingen, men også å skape gode omgivelser for mennesket,» sier Eggertsen.

Håndterbart
Rutinene skal være enkle verktøy som skal hjelpe bedriftene å finne de mål de er ute etter, både overordnet og delmål, og å beregne hvor stort potensialet er for miljøgevinst. Rutinene hjelper å rapportere og vise at man har oppnådd miljømålene, med eventuelle avvik. I tillegg handler det om blant annet kompetanseutvikling.

«Vi i Ratio har hatt en lang spennende reise i fem år for å skape et miljøprogram som er håndterbart for de fleste,» sier Eggertsen.

Relaterte saker


Mest leste saker