Nyttige innspill fra MAKS-piloten Mario (Dyrø og Moen Arkitekter)

Tusen takk til alle våre medlemmer og MAKS-brukere som hver uke bidrar med innspill og forslag til forbedringer. Dette gjør MAKS enda bedre. Denne gangen ønsker vi å rette en spesiell takk til Mario Perez Holmen fra Dyrø og Moen Arkitekter som har testet ut integrasjon av nye komponenter fra Infoland.

I forbindelse med utvikling og testing av de nye komponentene fra Infoland (Ambita) i MAKS, har Mario kommet på banen. Han har fått tilgang til deler av MAKS som ellers er skjult for brukerne, slik at han kunne undersøke om innholdet i de nye arkfanene vil være til nytte for kontoret. Det ble avdekket noen forbedringer rundt innlogging, kunderegistrering og håndtering av fakturaer. Dette er også verdifulle tilbakemeldinger for Ambita slik at de også kan tilpasse sine tjenester best mulig for arkitekt-målgruppen.

Her kan du lese hele saken om de nye komponentene i MAKS

 

 micmic

 

Hvor lenge har du og/eller foretaket du jobber i brukt MAKS?

Dyrø og Moen har brukt MAKS i minst 10 år, den gang het det MAKS 05. Jeg begynte hos Dyrø og Moen i mai 2012, da hadde jeg aldri jobbet i MAKS før, men har brukt det flittig siden.
 

Hva er bra med MAKS?

Det som er veldig bra er den nære kontakten jeg opplever med Arkitekbedriftene. Det er kort vei mellom oss som brukere, og innspill og spørsmål vi måtte ha med systemet. Etter at MAKS byttet plattform, synes jeg de digitale skjemaene virker mye bedre. Det er utrolig kjekt å ha tilgang til et så bredt og grundig KS-system, som er veldig lett å tilpasse bedriftens behov, og til det enkelte prosjekt. 

Hva synes at Arkitektbedriftene knytter seg til andre samarbeidspartnere, f.eks Ambita? 

Det kan være veldig nyttig. Det som er fint er valgfriheten. Hvis man ikke ønsker å benytte alle muligheter MAKS tilbyr, så kan man bare la være å bruke de!
 

Hva synes du om at vi lager en løsning for byggesøknader for arkitekter? (søk-rollen)

Det er noe jeg virkelig ser frem til. I dag bruker vi i all hovedsak Byggsøk. Men hadde vi kunnet gjøre dette i MAKS, hadde vi samlet mer av arbeidsoppgavene i prosjektet i en og samme plattform. Noe jeg ser på som fordelaktig.
 

Andre ting?

Det er bare å berømme Arkitektbedriftene og MAKS for å være en fremover lent organisasjon som lytter til sine brukere, og arbeidet dere gjør for å fremme og lette arkitektenes arbeidshverdag.

 

Flere piloter
Arkitektbedriftene har for tiden en rekke pilotbrukere knyttet til MAKS. For tiden er det størst fokus på søknadsløsningen som er under utvikling.
 
bas     kosberg     Logo_02    mmw   tegn_3
 

Relaterte saker


Mest leste saker