Ola Roald AS Arkitektur

www.olaroald.no
firmapost@olaroald.no
33 31 64 71
Besøk: Øvre Langgate 50
Post: Postboks 274, Sentrum, 3110 TØNSBERG
Medlemsnr.: 100260
Org.nr.: 980501310
Antall arkitekter: 19
Antall ansatte: 23
Daglig leder: Ola Roald
MAKS-abonnent: Ja
AY-abonnent: Ja
Sentral godkjenning: Ja
Les godkjenningsbevis
Sist oppdatert: 9/25/2023

Erfaringsområder

  • Arealplanlegging
  • Arkitektur
  • Utredning / programmering
  • Byggeledelse
  • Prosjektadministrasjon
  • Antikvarisk arbeid

Referanser

2013- Administrasjonsbygg, HiHM, Evenstad, Statsbygg
Pilotprosjekt nullutslippsbygg, bruk av massivtre.
2013- Fredrikshald brygge
Byplan og komplett prosjektering, ny bydel/boliger, omsorgssenter, Betonmast/Norske helsehus
2014- Bugården flerbrukshall,Sandefjord kommune
1.pris prekvalifisert entreprisekonkurranse, 3700m2, 40mill. Nkr
Flerbrukshall med dobbel håndballhall
2014- DSB – direktoratet for sikkerhet og beredskap, Format Eiendom
Komplett prosjektering av nytt kontorbygg for DSB, ca 2400m2
2014 - Eiganes skole og den Franske skolen, Stavanger kommune
ca 7000m2 komplett prosjektering ny skole
2014 - 18 Drammen kommune i Buskerud, Drammen kommune
Rammeavtale med Drammen kom. som ett av fem arkitektkontorer
2013 -15 Verdens ende, informasjonsbygg Færder Nasjonalpark, Tjøme kommune
Komplett prosjektering av nytt nasjonalparksenter, ca 700m2
2014 Åshaugveien, Sem Format eiendom AS
Nytt høyteknologisk næringsområde, utredning/planprosess
2013 - 16 Nye Bø skole Hå kommune
1.pris i prekvalifisert arkitektkonkurranse
7200m2 netto, budsjett 360mill Nkr.
2013 – 13 Siljan kommune, stedsutvikling med nytt sentrumsbygg Siljan kommune
1.pris i begrenset arkitekt konkurranse
2012 - 14 Verdens ende Vestfold fylkeskommune
1.pris i begrenset konkurranse om utvidelse av restaurant og informasjonssenter på Tjøme i Vestfold.
2012- 13 Kjeldås skole Sande kommune
Utvidelse barneskole
2012 - 14 Selvik skole Sande kommune
Utvidelse barneskole med flerbrukshall, basishall og løpebane
2012 - 15 Sande kommune i Vestfold Sande kommune
1.pris rammeavtale med kommunen i åpen nasjonal konkurranse
2012 - 12 Skien VGS Telemark Fylkeskommune
Funksjonsanalyse og programmering ny videregående skole –
ca 15000m2
2012 - 13 Brattås skole Nøtterøy kommune
pris totalentreprise konkurranse, 2600m2, budsjett 80mill Nkr,
2011 - 15 Ulsmåg skole Bergen Kommunal bygg
1. pris, pris og kompetanse konkurranse
barneskole ca 7000m2 nybygg
2010 - Fremtidstunet i Bardu Bardu kommune
1. pris plan- og designkonkurranse, regulering og skisseprosjekt
2010 - 13 Hellen skole Bergen Kommunale Bygg
Full prosjektering og regulering, ca 5000 m2, kostnadsramme 120 mill
2009 - 12 Fauskanger barne- og ungdomsskole Askøy kommune
Full prosjektering, 4100 m2, kostnadsramme 130 mill
2009 - 10 Fengsler i Vestfold Statsbygg
Mulighetsstudier etc
2009 - 12 Sentrumsutvikling Iveland Iveland kommune
1.pris arkitektkonkurranse/ parallelle oppdrag, sentrumsutvikling
2008 - 11 Tønsberg Rådhus Tønsberg kommune
1. Premie internasjonal plan- og designkonkurranse
Full prosjektering - 8600 m2, kostnad ca 250 mill
2006 - 09 Cicignon Skole, Fredrikstad, Fredrikstad kommune
1.pris begrenset arkitektkonkurranse + tildelt Arnstein Arnebergprisen 2005
Nybygg ombygging skole idrettsbygg 9000m2, kostnad ca 250mill
2004 - 10 Lindhøy Skole, Tjøme Tjøme kommune
Programmering/ skisseprosjekt/ produksjon
Ca 2800 m2 l kostnad ca 80 mill, ferdig 2010
1999 - 02 Lindhøy Skole, 1150 m2 Tjøme kommune
Nybygg til mellomtrinnet (5-7 klasse) - 1150m2 Kostnadsramme 25mill.
Utpekt til demonstrasjonsskole 2003-2005 (Utdannings- og forskningsdep)
2007 - 09 Vivestad barnehage Re kommune
Full prosjektering, barnehage 450 m2, 12mill, ferdig 2010
2007 - 09 Nøstodden barnehage Drammen Fram Eiendom AS
Full prosjektering ca 800m2, ferdig 2009
2005 - 11 Kiæråsen barnehage og avlastningssenter Fredrikstad kommune
Ferdigstilt 2011, ca 1500m2
2007 Revitalisering Tønsberg Historiske Sentrum Tønsberg kommune
Utredning og forslag til oppgradering byrom
2007 - 08 Hardbakke Solund (Sogn og Fjordane) Solund kommune
Utredning/ scenarioer stedsutvikling
2004 Østre Bolærne, Nøtterøy Vestfold Fylkeskomm.
Full prosjektering; Bruk av hele øya og bygningene.
2007 Ungdomsskole Flesberg Flesberg Kommune
Plan- og designkonkurranse ca 4000 m2
2006 Færder Videregående skole Tønsberg Kanalen Eiendom
1. Pris lokaliseringskonkurranse for ny videregående skole
Utredning plassering 15 000 m2
2001 – 05 Røråstoppen skole Revetal Re kommune.
Nybygg barneskole (1-7 klasse) ca. 3.900 m2, 76 mill, ferdig 2005
Skolen ble tildelt Statens Byggeskikkpris 2005
2005 Råel Naturbarnehage Tønsberg kommune
Full prosjektering ca 650 m2, ferdig 2007
2004 Vitenskapsbygg Kautokeino Statsbygg
Plan- og designkonkurranse
i samarbeid med Atelier 2, Alta 2004, Nybygg 10.000m2.
2004 Horten Videregående Skole Vestfold Fylkeskom.
Programmering og strategidokument for ny videregående skole ca. 25.000m2
2002 - 04 Orerønningen Skole Horten kommune
Ferdigstilt juli 2004. 4000 m2
2002 Rød Skole, Fredrikstad, 2100 m2 Fredrikstad kommune
Ferdig 2005, 1. pris begr. prosjektkonkurranse.
2003 Kirkeparken Videregående Skole Moss Østfold Fylkeskom.
Begrenset arkitektkonkurranse ny videregående skole 20.000m2
2003 Thor Heyerdahl VGS Larvik Vestfold Fylkeskom.
Parallelle oppdrag lokalisering ny videregående skole ca. 30.000m2
1997 – 99 Sandefjord Brannstasjon, ca 4000 m2 Sandefjord kommune
1 pris totalentreprisekonkurranse, full prosjektering og oppfølging
1998 – 01 Rekkeviksgata sykehjem og omsorgsboliger Larvik kommune
ca 4000m2
1998 - 01 Greveskogen VGS, 14 000 m2 Vestfold Fylkeskom.
Nybygg og ombygging skole og idrettsbygg, Tønsberg 2001,
ca. 14000m2, kostnadsramme 110mill.
Tildelt hedrende omtale Skolebyggprisen 2001.
1996 Træleborg Skole, 3400 m2 Tønsberg kommune
Ferdigstilt 2001 – to byggetrinn.
1996 - 99 Klokkeråsen Skole Tønsberg kommune
Nybygg småskoletrinnet med
1600m2, kostnadsramme 19mill.
Prosjektet er et pilotprosjekt med naturlig ventilasjon.
1995 Byskogen Skole Tønsberg Kommune
Ferdigstilt 1997 2250 m2
1992 – 98 Stokmarknes Skole, 3300 m2 Hadsel kommune
Ferdigstilt 1997, to byggetrinn.
Ny barne- og ungdomsskole
8500m2, kostnadsramme 54mill.
Tildelt hedrende omtale Skolebyggprisen 1998

Se andre arkitektkontorer

Fylke:


ASPLAN VIAK AS, TØNSBERG (4 bilder)
KMS arkitekter AS (8 bilder)
KB Arkitekter AS (1 bilder)
Kvartal 19 arkitektkontor AS (8 bilder)
Spir Arkitekter AS (8 bilder)
Vestfold Takst-Forum Ole J. Wetlesen (2 bilder)
BjH Arkitekter ASpost@bjh-ark.no (8 bilder)
Gullik Gulliksen As Landskapsarkitekter (3 bilder)