Optimismen vokser hos arkitektlederne

Ny konjunkturrapport viser at lederne av arkitektkontor har hatt en god høst. De forventer økt omsetning og nyansettelser frem mot sommeren. Arkitektkontorene er de første til å merke oppgang og nedgang i hele byggenæringen.

Bransjeforeningen Arkitektbedriftene i Norge har nå for femte gang gjennomført en halvårlig undersøkelse blant lederne av sine nesten 600 medlemskontor. Resultatene viser at bedriftene har hatt en økning i ordrereserver og ansettelser, samt har en forventing til at denne veksten vil fortsette frem mot sommeren.

«Vi gjennomfører denne bransjeundersøkelsen for å ta tempen på markedet slik at våre medlemmer skal kunne gjøre gode valg,» sier administrerende direktør Egil Skavang.

God høst
Når kontorlederne nå ser seg seks måneder bakover har 38 prosent større ordrereserve enn de hadde rett over sommeren, mot 21 prosent som nå har mindre ordrereserve. De største kontorene melder om størst vekst i ordrereserven. Hele 49 prosent av kontorene i Oslo melder om økt ordrereserve. Markedet går tyngst i Midt-Norge, med 30 prosent som sier ordrereserven er mindre, selv om 33 prosent mener ordrereserven er større også der.

I august var det noen regioner der kontorenes ordrereserve i sum var negativ. Nå i januar 2017 har kontorene i sum i alle regionene positiv ordrereserve.

Boligvekst
Omsetningen har økt innen bolig og planarbeid, mens den har sunket innen kontor, næring og offentlige bygg. På Vestlandet melder også flere kontor at de forventer økt eksport.

«Det er særlig gledelig at stemningen letter på Vestlandet. De har hatt det tungt en tid,» sier Skavang.

Kontorlederne melder at de nå har noe flere ansatte enn de hadde i august. Særlig store kontorer og særlig kontorer i Oslo har fått flere medarbeidere.

Sterk tro
Fremover forventer lederne å få økt sin ordrereserve. 29 prosent av kontorene forventer å øke sin ordrereserve, mot 25 prosent i august 2016. Ni prosent forventer å få lavere ordrereserve, mot 11 prosent i august. Kontorlederne ser altså lysere på fremtiden nå enn de gjorde rett etter sommeren. I alle regioner, unntatt Nord-Norge, er optimismen større enn pessimismen. Optimismen er størst i Oslo. De små kontorene er minst optimistiske. Det er høyest forventninger til markedene for plan og bolig.

Når det gjelder antall ansatte fremover forventer kontorlederne i sum å holde staben på et stabilt nivå. Det ligger likevel an til at det er flest blant de store som vil ansette flere.

Last ned rapporten her.

Relaterte saker

Sector Review 2019-1

Sector Review 2019

Publisert: 16. januar 2020
1051659174

Konjunkturundersøkelse H1 2020

Publisert: 14. januar 2020
889510282

Medlemsundersøkelse

Publisert: 5. desember 2019
IMG_1276

Prognose og konjunkturer

Publisert: 9. oktober 2019
IMG_1091

Se debatten om arkitekturpolitikk

Publisert: 12. august 2019
kantar tns

Svar på Konjunkturundersøkelsen fra TNS Kantar!

Publisert: 15. januar 2019
digitalisering

Se innleggene fra frokostmøtet om konjunkturer og innovasjon

Publisert: 21. september 2018
180406 byggeplassen podkast

Jarmund og Siraj om boligkvalitet

Publisert: 6. april 2018

Mest leste saker