Ressursgruppe etablert for Arkitektur skaper verdi

Arkitektbedriftenes prosjekt for å dokumentere at Arkitektur skaper verdi har nå fått etablert en bredt faglig sammensatt gruppe. Gruppen består av 14 personer fra arkitektur og andre fag som skal møtes fem ganger.

Prosjektet Arkitektur Skaper Verdi har som uttalt mål å synliggjøre arkitekturens samfunnsrelevans. Gjennom gode eksempler, dokumentasjon og særlig fokus på prosessen frem til de gode resultatene, ønsker prosjektet å skape en felles forståelse for arkitektur som vesentlig bidragsyter til samfunnsutviklingen.

En av de viktigste virkemidlene for å sikre tilfredsstillende kvalitet og å løfte og forankre prosjektet Arkitektur Skaper verdi hos egne medlemmer og i et bredere tverrfaglig miljø, er etableringen av en tverrfaglig ressursgruppe. Denne avholdt sitt andre møte rett før jul.

Gruppa består av 14 personer med variert kunnskap og bred erfaring fra ulike deler av byggebransjen i Norge. Egne medlemmer er selvfølgelig representert, både innen interiørarkitektur, arkitektur og landskapsarkitektur. I tillegg er både andre rådgivere, akademia, private utbyggere og offentlige organisasjoner representert.

Ressursgruppens oppgave
Gjennom regelmessige møter tar gruppa viktige diskusjoner og gir konstruktive tilbakemeldinger på prosjektgruppas fortløpende arbeid.

Den vil også bidra til en felles aksept av verdibegrepet, diskutere rammeverk for utvelgelse av prosjekter og dokumentasjon og kvalitetssikre at prosjekter og dokumentasjon er av tverrfaglig tilfredsstillende kvalitet. Gruppen skal også bidra til å løfte og tilpasse prosjektets utadrettede virksomhet slik at det passer til et bredt spekter av mottakere. Og ikke minst skal gruppen bidra til å forankre prosjektet i sine faggrupper og miljøer.

Ressursene
Vi er stolte av at følgende personer og fagmiljøer har sett nytten av å delta i ressursgruppen:

 

Navn

Firma

Tonje Frydenlund

Snøhetta

Tine Aagesen 

Civitas

Øystein Berge

Cowi

Siri Holmboe Høibo

DogA

Hallgrim Hjelmbrekke

Muliticonsult/NTNU

Solveig Dahl Grue

Statsbygg

Inge Dahlman /Andreas Nypan

Landskapsfabrikken

Minna Riska/ Dagfinn Sagen / Helge Lunder

MDH Arkitekter

Myrna Becker

Asplan Viak

Katharina Bramslev

Grønn Byggallianse / Bygg21

Gunnar Bøyum/ Sverre Landmark

Aspelin Ramm

Ole Gustavsen

Rektor AHO

Per Gunnar Røe

Samfunnsgeografisk Institutt UIO

Timon Linderud 

Rodeo Arkitekter

 

"Ressursgruppen vil være en viktig tverrfaglig arena for å forstå de største utfordringene for arkitektur og samfunnsutvikling. Gruppen vil være et forum der man sammen kan forsøke å tydeliggjøre hva som skal til for å få en vakrere, smartere og mer bærekraftig utvikling," sier  Ramstad

 

Relaterte saker

Wasteland

Wasteland - fra avfall til arkitektur

Publisert: 10. februar 2020
RIBASustainableOutcomesGuide2019

RIBAs bærekraftige resultatmål

Publisert: 7. februar 2020
RatioNordic2

Arkitektur skaper verdi - St. Olavs Hospital

Publisert: 6. februar 2020
23.VegaScene_f711dd0e76730afe3f1c1856fa215650

Arkitektur skaper verdi - Vega Scene i Oslo

Publisert: 22. januar 2020

Mest leste saker