Samlet arkitektforeningene til pølselag

Arkitektbedriftene hadde torsdag 24. august besøk av 30 personer fra NAL, NIL, Afag og Arkitektnytt i vår kantine i Essendrops gate. Hensikten var at foreningene skulle bli bedre kjent med hverandre, og finne ut mer om mulighetene for samarbeid fremover.

Se presentasjonene av foreningenes strategi her:

Arkitektbedriftenes strategi ved adm dir Egil Skavang.
Norske arkitekters landsforbund ved Petter Haug og Kari Bucher.
NILs presentasjon ved president Torunn Petersen.
Afags presentasjon ved adm dir Per Christian Opsahl.
NLA var også invitert, men kunne ikke komme.

"Hensikten med den uformelle samlingen av arkitektforeningenes ansatte og styrer var å bli mer kjent, og se om vi kan samordne oss bedre for å unngå både dobbeltarbeid og at vi går i bena på hverandre," sier møteleder og kommunikasjonsanvarlig i Arkitektbedriftene Berit Solli.

Det ble sendt ut en spørreundersøkelse til deltagerne i etterkant, som konkluderte med at det er ønskelig med en ny samling torsdag 23. august 2018.

Relaterte saker


Mest leste saker