Samlet TEK-gjengen

Arkitektbedriftene inviterte organisasjoner interessert i boligkvalitet til et uformelt nettverksmøte 29. august. Foreningene er skuffet over de reduserte kravene som ble innført med Tek17, særlig innen tilgjengelighet, selv om kravene til dagslys og utsyn ikke ble redusert. Alle foreningene ønsker å fortsette det tverrfaglige samarbeidet.

Arkitektbedriftene og NAL arbeidet tett sammen om høringsuttalelsen om ny teknisk forskrift i våres (Tek17). Det ble utarbeidet et langt høringssvar med arkitektfaglige innspill. Vi gikk sammen i møter med politikere og med presseutspill og debatter.

For første gang arbeidet vi også systematisk med andre aktører som vi tenkte kan være interessert i boligkvalitet. Nå i august ønsket vi å samle dem for å evaluere arbeidet, samt å undersøke om vi har flere saker og annet vi kan samarbeide om fremover. Med dette halvannen times møtet ønsket vi å holde kontakten med andre som er opptatt av det samme som vi er opptatt av.

"Vi samarbeider med alle som vil samarbeide med oss. Derfor inviterte vi bredt til å møtes uformelt om boligkvalitet," sier kommunikasjonsansvarlig i Arkitektbedriftene Berit Solli. På møtet deltog NAL, BufDir, Handicapforbundet,  Funksjonshemmedes fellesorganisasjon, Ergoterapeutforbundet, Seniorsaken, Støyforeningen, Pensjonistforbundet og byantikvaren. I tillegg kunne noen ikke komme denne gangen, blant annet Arbeidstilsynet, NIBR, Forbrukerrådet, Helsedirektoratet, SINTEF Byggforsk og Husbanken.

I etterkant av møtet vil flere av deltagerne ta konkrete initiativ til samarbeid, blant annet om arbeid med kommuneplaner, arrangementer, definisjoner av boligkvalitet, og annet. Det blir nytt generelt nettverksmøte hos Arkitektbedriftene om ett år.

Relaterte saker


Mest leste saker