Sanner starter ryddejobb om sentral godkjenning

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner har lyttet til innspillene fra byggenæringen og tar grep rundt den sentrale godkjenningsordningen, melder bygg.no. Arkitektbedriftenes adm dir Egil Skavang har idag vært i møte med statsråden sammen med resten av byggenæringen.

Se mer om sentral godkjenning i nyhet hos bygg.no her.

Relaterte saker


Mest leste saker