Sentral godkjenning for planforetak på høring

Kommunal- og moderniseringsdeparetmentet (KMD) har på høring ny forskrift om sentral godkjenning for planforetak. Arkitektbedriftene ønsker innspill fra våre medlemmer til vårt høringssvar. Frist 5. januar.

I henhold til plan- og bygningsloven §12-3 skal reguleringsplan utarbeides av fagkyndig. Forskriftsutkastet foreslår bestemmelser om hvilke kvalifikasjoner planforetak må ha for å få sentral godkjenning, både krav til utdanningsnivå, utdanningsretning og praksis. Ordningen har i følge KMD blant annet som formål at det skal bli enklere å vise et foretaks kompetanse innen planfaget, samt å heve nivået på de private planforslagene. Sentral godkjenning er en frivillig ordning, men forskriften vil legge føringer for hvilke krav som stilles til foretak for oppfyllelse av kravet til fagkyndighet.

For sivilarkitekter og landskapsarkitekter foreslås det krav om to års praksis i tillegg til utdannelse på masternivå. Videre vil det gjennom SAK10 stilles krav om kvalitetsikringssystem tilpasset planforetak.

Høringsdokumentene finner du ved å klikke her.

Vi ønsker innspill fra våre medlemmer som har reguleringsplaner som kompetanseområde i forkant av at Arkitektbedriftene utarbeider sitt høringssvar. Innspill, små eller store, kan sendes til utviklingssjef Janeche Bull Borander innen fredag 5. januar.

Relaterte saker

1144652362

Avklarende dom om ansvarlig søkers rolle

Publisert: 11. februar 2020
1158815506

Språkkafé for utenlandske arkitekter

Publisert: 4. februar 2020
481292793

Sjekkliste for internasjonal satsing

Publisert: 23. januar 2020
614715418

Arkitektur og næringsutvikling

Publisert: 21. januar 2020

Mest leste saker