Spennende utviklingsprosjekt i MAKS

Etterhvert som Byggsøk fases ut, mener vi det vil være naturlig å kunne tilby tilsvarende tjeneste via MAKS. Arkitektbedriftene har fått konsesjon fra DiBK for å utvikle og tilby søknadsløsning for byggesøknader inn mot alle landets kommuner.

"Av arkitekter, for arkitekter"

MAKS har eksistert siden 1990-tallet og har blitt gradvis blitt digitalisert på web, og arbeidet er under kontinuerlig utvikling. Det å utvikle og drifte en komplett søknadsløsning, er et komplekst og ambiøst prosjekt, og vi er fortsatt i startfasen for å vurdere hvordan vi skal gjennomføre prosjektet.

Men en ting som er sikkert, er at for å få en best mulig løsning for arkitektene, er vi avhengig av innspill og hjelp fra erfarne folk som har jobbet med SØK-rollen. Derfor går vi nå ut og søker etter flinke folk som har lyst til å bidra slik at vi kan lage en søknadsløsning som er riktig, effektiv og brukervennlig.

Pilotbrukere med SØK-erfaring

I jobben som pilotbruker, så er det er mest effektivt å ha et møte (eller fler) hvor vi går gjennom skjermbilder av det som er utviklet, og diskuterer de ulike feltene, ledetekstene, henvisninger og generell brukervennlighet. Dersom det er vanskelig å ha et møte, kan man oppsummere kommentarer og innspill per epost, eller via Skype (gjerne med delt skjerm).

 

Kari M. Borgen fra Reaktor ArkitektkontorreaktorI tillegg til MAKS-utvalget, så har vi en gjeng pilotbrukere. En av de nye pilotbrukerne for 2017 er Kari M. Borgen fra Reaktor AS. Reaktor er nytt medlem av Arkitektbedriftene, men Kari har over 10 års erfaring fra SØK-rollen. Karis innspill til det vi allerede har utviklet på "Søknad om rammetillatelse" har vært verdifulle for oss.

 

 

 

 

PrintEn annen pilotbruker for dette prosjektet er Sindre Østereng fra MMW arkitekter AS. Sindre har lang erfaring med byggesøknader i hele landet, og spesielt i Oslo kommune. Han har allerede bidratt med nyttige innspill til søknad om rammetillatelse og gjennomføringsplan.

 

Ståle-Jakob Valø Kosberg Arkitektkontor ASkosbergStåle-Jakob Valø fra Kosberg Arkitektkontor AS, Molde har bakgrunn fra byggesaksbehandling både i Vestnes kommune og Molde kommune, tilsammen ca 25 år i arkitektbransjen, hvor en av hovedoppgavene har vært søknader mot offentlige etater. Ståle-Jakob har også takket ja til å bidra inn i testing og evaluering av løsningen underveis i prosjektet.

 

 

 

 

Ønsker du å bidra som pilotbruker?

Skriv kort om din bakgrunn og hvordan du kan bidra, send til helene@arkitektbedriftene.no

 

Noen skjermbilder av hva som er i vente

Søk i kart

Kartløsning fra Ambita (Infoland) slik brukeren kan finne eiendommen i kart og hente ut noe eiendomsinformasjon som kan inngå i søknaden.

 

 

bilde1

Informasjon som allerede har lagt inn i kvalitetsplanen gjenbrukes i søknaden.

 

 

vedlegg

Håndtering av vedlegg

 

veg og ledningsnett

En rekke avklaringer må tas stilling til ved søknad om rammetillatelse.

 

 

byggegrunn

Arbeid gjort i 43-021 (Myndighetskrav prosjekteringsgrunnlag) vil kunne tas inn i søknaden under avklaringer, f.eks avklaringer for krav til byggegrunn.

 

Relaterte saker

912969272

Teknisk support i sommer

Publisert: 27. juni 2019
MAKSheader

Ny nettadresse for MAKS: www.maks.no

Publisert: 4. januar 2019
dibk samling

Film med presentasjoner av søknadsløsninger

Publisert: 9. november 2018
norkart bestill nv

Nå kan du nabovarsle digitalt via MAKS for kr 1

Publisert: 1. november 2018
UU

Ny veileder om universell utforming av uteområder

Publisert: 6. januar 2020
Vancouver Foto tourismvancouver.com

Åpent informasjonsmøte om markedsbesøk til Vancouver 2020

Publisert: 20. desember 2019
616088348

God jul og godt nytt år!

Publisert: 19. desember 2019
490615091

MAKS-søk utvikles stadig videre

Publisert: 9. desember 2019

Mest leste saker