TEK10 og TEK17 i MAKS

Vi er opptatt av å kunne tilby et kvalitetssystem som er oppdatert i henhold til myndighetskrav og forskrifter. Etter sommerferien har vi mottatt endel henvendelser fra brukere som lurer på når TEK17-oppdateringene kommer. Her kan du lese planen.

TEK17 tro i kraft 1.7.2017 og vi var da raskt ute med å informere om Overgangsbestemmelser som gjør at TEK10 fremdeles kan legges til grunn både i MAKS og på Arkitektbedriftenes nettside.
Arbeidet med å oppdatere MAKS etter TEK17 er tidkrevende, men vi jobber med saken.

Plan for oppdatering av systemet:

  • August: Legge inn alle paragrafer i vår database (Status: utført)
  • September: Oppdatere "43-021 Myndighetskrav og prosjekteringsgrunnlag" hvor brukeren selv kan velge hvilken TEK-versjon som skal følges. Ved nye prosjekter vil default versjon bli TEK17 dersom ikke noe annet velges. Det samme gjelder for "41-031 Grensesnittmatrise prosjektering" (Status: utført)
  • Oktober: "Filter" for å sette TEK17-krav til "ikke relevant" ved opprettelse av ny kvalitetsplan. (Status: utført)
  • 4. kvartal i samråd med ny utviklingssjef: Lage en ny versjon av selve kvalitetsplanen slik at rutiner og hjelpemidler vil referere til riktige TEK17-paragrafer, samt andre generelle forbedringer i kvalitetsplanen. Det vil også bli mulighet for å velge mellom TEK10 og TEK17 ved opprettelse av ny kvalitetsplan. 
  • MAKS-utvalget vil i løpet av høsten arbeide videre med å oppdatere sjekklister og andre MAKS-rutiner som er berørt av TEK17. (status: påbegynt. Oppdateres fortløpende)

Les også

Artikkel fra DiBK som oppsummerer sentrale endringer: https://dibk.no/om-oss/Nyhetsarkiv/her-er-de-mest-sentrale-endringene-i-tek17/

"Forskriftsspeil" som var vedlagt høringen for TEK17. Merk at det har blitt gjort noen justeringer etter høringen. Ordlyd må derfor sjekkes opp mot vedtatt versjon av TEK17. Denne kan brukes for å sammenlikne. Last ned pdf her:  vedlegg-til-horingsnotatet.-forskriftsspeil-tek10-tek17.pdf

 

Relaterte saker

494280670

Mangelfulle byggesøknader

Publisert: 14. november 2019
Ketil Moe, prosjektleder i Arkitektbedriftene og tidligere president i NAL

Ny standard for universell utforming

Publisert: 28. juni 2018
filter TEk17

Filter-funksjon for TEK17 på plass i MAKS

Publisert: 27. oktober 2017
paragraf

Overgangsbestemmelser for TEK17

Publisert: 3. juli 2017
UU

Ny veileder om universell utforming av uteområder

Publisert: 6. januar 2020
Vancouver Foto tourismvancouver.com

Åpent informasjonsmøte om markedsbesøk til Vancouver 2020

Publisert: 20. desember 2019
616088348

God jul og godt nytt år!

Publisert: 19. desember 2019
490615091

MAKS-søk utvikles stadig videre

Publisert: 9. desember 2019

Mest leste saker