Tidligere start på årsmøtet

På grunn av avlysning av sekvensen Felles utvalgsmøte i morgen 8. juni, er det mulig å starte årsmøtet halvannen time før oppsatt tid.

Dette er i strid med innkallingen. Det er imidlertid normalt lite oppmøte til årsmøtet og det er likeledes få påmeldte til årets.

Etter samråd med styreleder velger vi derfor å fremskynde årsmøtet med halvannen time, og varsler med dette alle medlemmer og informerer personlig de som er påmeldt, om at møtet vil starte kl. 15.00 med registrering fra kl. 14.45.

Sted som annonsert, altså Sentralen i Øvre Slottsgate 3.

Relaterte saker


Mest leste saker