Ulykkesforsikring

En ulykkesforsikring gir en økonomisk erstatning ved varig personskade forårsaket av en plutselig ytre begivenhet – ulykkestilfelle – uavhengig av den sikredes vilje.

ulykkeDet er ingen begrensninger i når eller hvor ulykkestilfellet skjer, men det er forbehold mot visse risikofylte fritidsaktiviteter.

Last ned produktark her

 

 

 

 

  

 

 

Bestillingsskjema

 (Skjema for registrering av verdisaker må innsendes.)
Captcha Image