Utlyser 450 mill til innovasjonsprosjekter

Forskningsrådet lyser ut 450 millioner kroner til Innovasjonsprosjekter i næringslivet med utgangspunkt i bedriftenes egne strategier. De ser etter de mest ambisiøse FoU-prosjektene innen bygg, anlegg og eiendom. Arkitektbedriftene oppfordrer våre medlemsbedrifter til å søke innen fristen 11. oktober.

BIA lyser ut 450 millioner til Innovasjonsprosjekter i næringslivet med utgangspunkt i bedriftenes egne strategier.

Søknadsfrist er 11.10.2017 kl.13.00 CEST.

Lenke til BIA-utlysningen: http://www.forskningsradet.no/prognett-bia/Forside/1226993636050

Vil du utarbeide en skisse? En skisse gir mulighet til råd og veiledning fra Forskningsrådet før bedriften eventuelt utarbeider en fullstendig søknad om et Innovasjonsprosjekt i næringslivet. Innsending av skisse er frivillig. Lenke til skisse: http://www.forskningsradet.no/no/Utlysning/INNOSKISSE/1254008628406

Hvilke muligheter har bygg, -anlegg, - og eiendomsnæringen i Forskningsrådet?
Her finner du en oversikt over de mest sentrale støtteordningene for BAE-næringen i Forskningsrådet. Forskning og utvikling (FoU) er helt avgjørende for at næringen skal være produktiv, bærekraftig og levere god kvalitet. Forskningsrådet har flere støtteordninger for å finansiere forskning og utvikling i BAE-bedrifter: http://upload.forskningsradet.no/bygg.pdf

Trenger du hjelp til å utforme et forskningsprosjekt?
I våre prosjektverksteder vil du få et teoretisk og praktisk grunnlag for å forstå hva et godt forsknings- og utviklingsprosjekt er og krever. Det vil gi deg nyttig kunnskap som du kan bruke i arbeidshverdagen din og for å realisere prosjektet ditt.

På noen av kursene kan deltakerne også jobbe med prosjektskisser som de har sendt inn i forkant.

Kursene/prosjektverkstedene er gratis.

Her er oversikt over prosjektverkstedene: http://www.forskningsradet.no/no/Artikkel/Prosjektverksted_2017/1254017828382

Prosjektkanvas – Har du et innovasjonsprosjekt?
Verktøyet prosjektkanvas er en støtte for å utarbeide, formulere og kommunisere en idé for et Innovasjonsprosjekt i næringslivet: http://www.forskningsradet.no/no/Radgivning/1244734249865

Relaterte saker

PowerPoint-presentasjon

BAE-næringen - Sammen 2020

Publisert: 23. januar 2020
171124 egil bølviken

Skavang ny styreleder i BAE-programmet

Publisert: 24. november 2017
campus_kristiansand_3x1_banner

Kunnskapsoverføring i prosjekt, bidra i undersøkelse!

Publisert: 28. mars 2017

Mest leste saker