Utvikler digitale byggesøknader

Arkitektbedriftenes Helene Svelle og Ambita utvikler nå en ny digital byggesøknad, skriver bygg.no. De har inngått et samarbeid om digitalisering av byggesøknader mot stat og kommune. Både Ambita og Arkitektbedriftene har fått tildelt konsesjon fra DiBK til å utvikle systemer for å håndtere byggesøknader og nabovarsling mot alle Norges kommuner.

Les saken på bygg.no her.

Ambita er involvert i prosjektet for å sørge for at det nye søknadssystemet for arkitekter blir effektivt og enkelt å bruke, så arkitektene raskt kan utarbeide og sende inn byggesøknader til kommunene. Det skal også integreres løsninger i kvalitetssystemet MAKS (Modell for Arkitektkontorets Kvalitetssystem). MAKS brukes av 79 % av Arkitektbedriftenes medlemmer.

Arkitektbedriftene har allerede satt igang med pilottesting, se vår nyhet om dette fra mars her.

Ambita utvikler nå webkomponenter som sømløst skal integreres i søknadssystemet og i MAKS. På denne måten kan arkitektene dra nytte av Ambitas komplette kilder til eiendomsdata og kart, tilpasset et grensesnitt som er velkjent for brukerne. Løsningen vil også lette arbeidet med nabovarsler.

Les Ambitas pressemelding her.

De fleste arkitekter bruker i dag MAKS, kvalitetssystemet fra Arkitektbedriftene, for å sikre ivaretakelsen av myndighetskrav i prosjekteringen. I tillegg hjelper MAKS ansvarlig søker med å identifisere hvilke krav som skal ivaretas til hvilket tidspunkt, f.eks. avklaringer, dokumentasjon, nabovarsling, og det er derfor naturlig å tilby muligheten til å sende inn byggesøknader i MAKS. Dette er tidsbesparende for både arkitekt og kommune.

Relaterte saker

912969272

Teknisk support i sommer

Publisert: 27. juni 2019
MAKSheader

Ny nettadresse for MAKS: www.maks.no

Publisert: 4. januar 2019
dibk samling

Film med presentasjoner av søknadsløsninger

Publisert: 9. november 2018
norkart bestill nv

Nå kan du nabovarsle digitalt via MAKS for kr 1

Publisert: 1. november 2018

Mest leste saker