Veileder for anskaffelse av arkitekttjenester

Arkitektbedriftenes ekspertutvalg for offentlige anskaffelser har utarbeidet en veileder for anskaffelse av arkitekttjenester.

Veileder for anskaffelse av arkitekttjenester - AiN_Page_01
Ny publikasjon fra Arkitektbedriftene, til hjelp ved kjøp av arkitekttjenester.
Veilederen er ment som et verktøy for bestillere av arkitekttjenester og tar for seg forhold som er spesielle ved denne typen anskaffelse.
Det offentlige kjøper årlig inn en stor mengde arkitekttjenester til bl.a. skoler, sykehjem, barnehager og mye annet. Arkitektbedriftene i Norge ser at en del bestillere bl.a. har problemer med å definere godt nok hva de er ute etter og setter krav til tilbyderne som ikke nødvendigvis henger sammen med det som skal anskaffes. I tillegg ser vi at bedre planlegging av anskaffelsen kunne ha løst en del av de problemer som oppstår under gjennomføringen av prosjektet. Veileden gjør forhåpentligvis innkjøpsprosessen bedre – med bedre bygg som resultat. En godt planlagt anskaffelsesprosess er avgjørende for å oppnå et godt resultat og dette er et bidrag fra oss til å utvikle dette markedet.


Seks trinn

Gjennomføring av anskaffelsen går trinnvis:

• Nødvendig forarbeid

- Definer «objektet» for konkurransen

- Definer de viktigste målene for prosjekt og prosess

• Velg konkurranseform

• Velg kvalifikasjonskrav

• Velg tildelingskriterier og evalueringsmodell

• Utarbeid konkurransegrunnlag og foreta utlysning

• Evaluer innsendte tilbud

Veilederen er på 28 sider og går trinnvis gjennom hele anskaffelsesprosessen. Nødvendig forarbeid er det første trinnet hvor det fremheves viktigheten av å definere «objektet» for konkurranse og de viktigste målene for prosjekt og prosess. Veilederen gir også råd til valg av riktig konkurranseform, kvalifikasjonskrav, tildelingskriterier og evalueringsmodell.

Les veilederen i menyen til venstre eller last den ned under.


  Last ned veilederen i pdf her

 

Ekspertutvalget for offentlig anskaffelser, som har skrevet veilederen, består av:

Randi Mandt, RATIO ARKITEKTER AS, leder

Atle Røvig, ØKAW AS Arkitekter MNAL, nestleder

John-Arne Bjerknes, NORDIC Office of Architecture, medlem

Amund Gulden, FuthArk Arkitekter AS, medlem

Tarald Lundevall, Snøhetta AS, medlem

Anette Søby Bakker, Arkitektbedriftene, sekretær

Veilederen endres fortløpende ved behov.

Forarbeid Velg konkurranseform Kvalifikasjonskrav Velg tildelingskriterier og evalueringsmodell Utarbeid konkurransegrunnlag og foreta utlysning Evaluering Image Map