Alle filmer fra X-trem oppussing av byggeprosessen 2013 og versjon 2.0 2014

Hva er X-trem oppussing av byggeprosessen? Arkitektbedriftene har arrangert to konferanser om temaet. Her er info og filmer.

Internasjonal finansnæring har regnet seg bakover fra 2050 til i dag for å finne ut hva vi må gjøre med ressursbruken for å klare oss med en klode. Som Norges største landbaserte næring, er BAE-næringen dypt involvert i å bruke ressursene riktig. Hvordan knekke koden og levere produktivitet, kvalitet og samspill?

Vi tror nytenkning og kollektiv innsats kan gi oss langt bedre byggeprosesser med større effektivitet, riktigere leveranse og mindre feil ved å dele kunnskap og ferdigheter og ved å bry oss om hele næringskjeden; ikke bare våre respektive bransjer. Strategien Bygg21 har levert, utviklingskraften i Prosjekt Norge (BAE-programmet) gir byggenæringen helt nye muligheter. Norske byggeprosesser står foran store endringer og må definere hvem vi vil være og hvordan vi vil bidra for å designe vår egen fremtid.

Arkitektbedriftene har to år på rad laget konferanse om det vi kaller X-trem oppussing av byggeprosessen. Vi har filmet bidragsytere og sprer gjerne kunnskapen og innsikten vi har fått via disse. Vi ønsker å øke bevisstheten i arkitektbransje og byggenæring og samle kunnskap rundt byggeprosesser (fra mulighetsstudie til sluttbruker). Arkitektbedriftene er opptatt av hvordan arkitekter bidrar og ønsker å være pådriver for å få til en nasjonal arena der prosesskunnskap og delingskultur kan kultiveres. 

 

Innledning ved Egil Skavang (2014)

X-trem oppussing av byggeprosesser: fra hva til hvordan? Hva er Bygg21s strategi for byggenæringen? Prosjekt Norges FoU? Hvordan skal byggenæringen omsette dette i praksis?

Les mer

Diskusjon 1 (2014)

Hva gjør byggenæringen i Norge bra, og hva må vi utvikle oss på? Hvilken forskning og utvikling trenger vi for å øke innovasjon, produktivitet, byggbarhet og lønnsomhet - i hele verdikjeden?

Les mer

Diskusjon 2 (2014)

What are the most important issues to understand about how transform building-processes? What are critical success factors to develop the Norwegian Construction Industry?

Les mer