Oppgradert med vakker vegetasjon som samtidig løser overvannshåndteringen, har Bjørnstjerne Bjørnsons gate lagt bak seg tiden som trist og fargeløs del av Drammens sentrumssirkel.