Arkitektur og kvaliteten på våre fysiske omgivelser har stor innvirkning på menneskers trivsel og adferd. Vår eksempelsamling inneholder prosjekter fra hele Norge som viser hvordan arkitektur skaper betydelige sosiale, miljømessige og økonomiske effekter.