Arkitektkontoret Erling Haugen AS

www.aeh.no
erling@aeh.no
57 66 19 02
Post: Ytre Loftesnes 12, 6881 ÅRDALSTANGEN
Medlemsnr.: 100251
Org.nr.: 976552245
Antall arkitekter: 2
Antall ansatte: 2
Daglig leder: Erling Haugen
MAKS-abonnent: Ja
AY-abonnent: Ja

Erfaringsområder

  • Ikke satt

Referanser

Lundejordet Omsorgssenter I og II, Nordreisa
Bugrupper for aldersdemente 3.000 m2

Gaupne barnehage, Luster
5 avd. 1.000 m2

Sentrumsbygg, Lærdal
Forretningar, helsesenter og bustader 2.500 m2

Ulvahaugen Terrasse, Sogndal
Bustadkompleks 50 leil.

Klingenberg Hotell as, Årdal
Ombygging og utvidingar

Farnes skule, Årdal
Ombygging 5.000 m2

NorSun as, Årdal
Produksjonsanlegg for silisiumplater 18.000 m2

Bru over Jølstra, Førde
Gangbru

Mo & Jølster vidaregåande skule, Førde
Driftsbygning 4.500 m2

Selseng Hytter, Sogndal
Hytte- og campinganlegg 800 m2

Elles allsidige oppdrag i spennet frå kommune- og reguleringsplanar til hytter/ bustader/ interiør

Se andre arkitektkontorer

Fylke:


Arki Arkitektar AS (4 bilder)
Arkitektkontoret 4B A/S (2 bilder)
Salt Arkitekter AS (5 bilder)
Nordplan AS (8 bilder)
Xform as (8 bilder)