Innmelding

Ønsker din bedrift å bli medlem i Arkitektbedriftene i Norge? Søk om medlemsskap ved å fylle inn skjemaet under. Normal behandlingstid er 1-2 uker.

For å gjennomføre innmeldingen, må du i steg 2 laste opp eller sende oss:

  • Vitnemål til faglig leder
Flere av feltene har påkrevd verdi. Eventuell feilmelding vises nederst i skjema, ved siden av send-knappen.

 

§ 4-6 Aspirantmedlemskap Arkitektbedrift som ikke oppfyller krav i § 4-2, men hvor bedriften for øvrig oppfyller kravene i § 4-1, kan oppnå «aspirantmedlemskap».

Aspirantmedlemskap gir rett til visse medlemsfordeler i foreningen, til å benytte foreningens aspirantlogo og til å tilslutte seg gjeldende tariffavtale, og forplikter medlemmet til å følge foreningens lover og regler som ordinært medlem. Det gis ikke stemmerett på foreningens årsmøte. Virksomheten må innen 3 år fra opprettelse av aspirantmedlemskap oppfylle krav til ordinært medlemskap ellers opphører retten til aspirantmedlemskap. Aspirantmedlem betaler redusert kontingent.

Klikk her for å lese mer om aspirantmedlemskap (nytt vindu)
Klikk her for å lese lover (nytt vindu)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ansatte

 
 
 
 
 
Faglig kvalifisert leder skal ha den akademiske grad som sivilarkitekt, eventuelt Master i Arkitektur, eller ha arkitektkompetanse tilsvarende kravene til medlemskap i Norske Arkitekters Landsforbund, Norske Landskapsarkitekters Forening eller Norske Interiørarkitekters og Møbeldesigneres Forening.

Ved søknad om aspirantmedlemsskap, vennligst velg antall års ledererfaring:
Ved søknad om ordinært medlemsskap:

Forsikring


Medlemskapet krever at bedriften har en ansvarsforsikring.

MAKS og AY

Tariffavtale

  • Faglig kvalifisert ledelse som er fast ansatt og har sitt daglige virke i arkitektforetaket.
  • Faglig kvalifisert ledelse av det enkelte oppdrag.
  • Ansvarsforsikring i samsvar med gjeldende krav i bransjen.
  • Faglig og økonomisk selvstendighet som sikrer oppdragsgiver uhildet rådgivning.
  • Virksomheten utøves i samsvar med ARKITEKTBEDRIFTENE I NORGEs krav til god forretningsskikk. Medlemmer har ansvar for at også medarbeidere opptrer i samsvar med disse krav.
  • Faglig kvalifisert leder er, og har i minst 3 år vært i ledende stilling i arkitektforetak eller i annen relevant virksomhet, enten som utøvende arkitekt eller som administrerende leder (gjelder ikke ved søknad om aspirantmedlemsskap).
  • Faglig kvalifisert leder har akademisk grad som sivilarkitekt, eventuelt Master i Arkitektur, eller har arkitektkompetanse tilsvarende kravene til medlemskap i Norske Arkitekters Landsforbund, Norske Landskapsarkitekters Forening eller Norske Interiørarkitekters og Møbeldesigneres Forening.
  • Å ha satt seg inn i og å holde seg oppdatert om foreningens lover (se www.arkitektbedriftene.no).
Du vil bli sendt til neste side for å laste opp firmaattest.